OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus pikendas osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise kampaaniat käesoleva aasta lõpuni. Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine on keelatud ning seetõttu oodatakse aineid ära andma, et tagada nende nõuetekohane hävitamine.

  • Jäätmed
  • 16. september 2015
  • Külmikuid pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Osoonikihti kahandavaid aineid kasutatakse või on kasutatud külmutusagendina olme- ja tööstuskülmikutes, kaubanduse külmutusseadmetes, külmhoonetes jne, õhu konditsioneerimisel elu- ja tootmisruumides ja transpordivahendites (bussid, autod jne), lahustina, vahu tekitajana, tulekustutites.

Eestis ja kogu Euroopas on nimetatud ainete kasutamine ehk seadmetesse juurde lisamine keelatud käesoleva aasta jaanuarist alates. Seadmed, milles veel sisaldub suur kogus osoonikihti kahandavat ainet (3 kg või enam) peavad olema registreeritud Keskkonnaameti hallatavas FOKA registris (fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute register).

Osoonikihti kahandavad ained on lenduvad ja väga püsivad, mis tähendab seda, et nad jõuavad stratosfääri, kus asub ka osoonikiht ja jäävad sinna sõltuvalt ainest väga pikaks ajaks, lõhustades kogu selle aja osooniaatomeid. Sellised ained tekitavad keskkonnale tõsist kahju just seetõttu, et osoonikihi kahanemise tagajärjel väheneb selle kaitsevõime ning suurenevad maapinnale jõudva UVB-kiirguse tasemed.

Osoonikihti kahandavate ainete kasutust piirab Viini konventsiooni Montreali protokoll. Käesoleval aastal täitub 30 aastat Viini konventsiooni ja 16. septembril 28 aastat Montreali protokolli sõlmimisest. Pidustused on ülemaailmsed, sest Montreali protokolli on ratifitseerinud kõik maailma 197 riiki. Montreali protokolli aastapäeva ehk rahvusvahelise osoonipäeva deviisiks on sel aastal „Osoon - kõik, mis on Sinu ja UV vahel“.

Kogu Euroopas keskendutakse nüüd osoonikihti kahandavate ainete kokku kogumisele ja keskkonnaohutule käitlemisele. Selleks toimub ka Eestis kampaania, mille käigus võtab Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Suur-Sõjamäel paiknev osoonikihti kahandavate ainete käitlemiskeskus selle aasta lõpuni Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) atmosfääriõhu kaitse programmi projekti raames tasuta vastu kasutatud ja kasutamata osoonikihti kahandavaid aineid. Tegemist on ohtlike jäätmetega ning neid tuleb käidelda jäätmealaseid õigusakte järgides. Käesoleva aasta 31. augusti seisuga oli käitluskeskusele loovutatud ligikaudu 9 tonni osoonikihti kahandavaid aineid ja nende segusid.

Käitlemiskeskus laenutab ka kogumismahuteid, mis võimaldab ettevõtetel mõnda suuremat süsteemi tühjendada või eelnevalt kogutud ained riiklikku käitlemiskeskusse tuua. Kogumismahutid on mahuga 100 kg ja varustatud külmamajanduses kasutatavate standardsete ühendustega (kontakt: Inari Truumaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ kliimaosakonna spetsialist, 611 2931, 5177167 inari.truumaa@klab.ee. Kohaletoomine tuleks eraldi kokku leppida).

Kampaania on suunatud ettevõtetele, kes omavad osoonikihti kahandavaid aineid või plaanivad nende kasutamisest loobuda ning ainet võetakse vastu mahutites. Juhul, kui on soov ära anda osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid (näiteks külmkapp), siis tuleb pöörduda tootjavastutusorganisatsioonide poole: MTÜ EES Ringlus, MTÜ Eesti Elektroonikaromu. Kogumismahuteid saab käitlemiskeskusest ka laenutada.

Vaata lisainfot ÜRO Osoonisekretariaadi kodulehelt.