Tallinna Jäätmekeskus ja MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus avavad täna Pääsküla jäätmejaamas parandustöökoja, kus meistri juhendamisel on võimalik parandada erinevaid esemeid, mis vajavad keevitamist, neetimist, liimimist, jootmist või muul moel parandamist.

Abilinnapea Joosep Vimma sõnul on Tallinna eesmärk luua linlastele üha rohkem parandamisvõimalusi „Senised töötoad ja parandusvõimalused on osutunud tallinlaste seas väga populaarseks. Kui parandame olemasolevaid asju, saame kokku hoida nii raha kui ka loodusressursse. Meistri juhendamisel saab ka igaüks kindel olla, et kasutab tööriistu ja -võtteid õigesti ning anda oma parandamist vajavatele asjadele pikema eluea,” lisas Vimm.

Pääsküla parandustöökoda on avatud igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 15.00–20.00. Lisaks sellele on töökojas plaanis läbi viia erineva suunitlusega töötubasid.

Kõigile huvilistele on kaks korda nädalas kasutada parandustöökoda koos sealsete parandustöödeks vajaminevate seadmete ja tarvikutega: puurpink, erinevad käiad, ketaslihv, keevitusseadmed, metallilõike- ja käsitööriistad.

Parandustöökoja meister, pikaajalise kogemusega restauraator Vallo Varik jagab kohapeal teadmisi nii materjalide, ettevalmistuse, töövahendite ohutu käsitsemise kui restaureerimise, hoolduse ja töövõtete kohta.

Töökoja tegevust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Majanduspiirkonna vahenditest ringmajanduse pilootprojekti "Jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks korduskasutuse edendamiseks ja parandustöökodade loomiseks" raames.

Lisainfo avamisaegade ja töötubade kohta.