Alanud nädalal on ilmajaama andmetel oodata tugevat pakast. Soovitame kütta mõõdukalt ja jälgida, et elektrisüsteeme üle ei koormataks. Möödunud aastal sai küttekolletest alguse 255 tulekahju.

Igal talvel on inimesed külma ilmaga liigse kütmisega või küttekollete järelevalveta jätmisega tuleõnnetusi põhjustanud. Puu- või muu tahkekütusega kütmisel tuleb kütta mõõdukalt ühe ahjutäie kaupa kaks kuni kolm korda päevas. Siibri võib sulgeda alles peale leegi kustumist. Samuti ei tohi elektriliste küttekehade kasutamisega elektrisüsteemi üle koormata.

Talvel põhjustavad inimesed tulekahjusid ka külmunud torusid leeklambiga soojendades. Jäätunud torud on võimalik ohutult üles soojendada näiteks soojakaabliga. Torustike külmumise vältimiseks tuleb need katta lisaisolatsiooniga.

Vältimaks võõraste isikute poolt keldris või kuuris tehtud lahtisest tulest algavat põlengut, tuleks elaniketa hoonete uksed lukustada ja sulgeda ka muud juurdepääsuteed.

EMHI teatel võib alanud nädala keskpaigast temperatuur langeda kuni 32 külmakraadini.

Tuleohutusalaseid nõuandeid saab päästeala infotelefonilt 1524.