Pärnu jõel tabati elektriga kala püüdnud mehed

Keskkonnakaitseinspektorid tabasid kolmapäeva, 5. oktoobri õhtul Pärnu jõel Sindi paisu ja Tammiste vahelisel alal kaks elektripüügivahendiga kala püüdnud meest, kellest üks osutus kutseliseks kaluriks.

Elektriga püük kui kalavarusid tõsiselt kahjustav püügiviis on seadusega keelatud. Rikkumise muudab veelgi tõsisemaks asjaolu, et Pärnu jõe puhul on tegemist Natura alaga ja lõhejõega, kus paiknevad kalakoelmud.

Inspektsioon alustas kalapüügiseaduse rikkumise alusel menetluse ning võttis keelatud püügivahendi asitõendina hoiule.

Kuna üks püüdjatest oli tugevas alkoholijoobes ega olnud võimeline oma tegevuse kohta ütlusi andma, siis peeti ta vastavalt kehtivale korrale kinni ja anti üle politseile, kes toimetas mehe kainenema.