Keskkonnainspektsioon registreeris tänavu esimesel poolaastal kokku 1137 keskkonnaõigusrikkumist.

Endiselt on kõige rohkem ehk seekord 779 rikkumist registreeritud kalapüügivaldkonnas. Jäätmekäitlusnõuete rikkumisi tuvastati 108 ja metsaõigusnormide rikkumisi 58 korral. Ülejäänud rikkumised jagunevad kümnekonna erineva valdkonna vahel.

Rikkumiste koguarv on võrreldes 2010. aasta sama perioodiga 170 võrra vähenenud. Vähenenud on näiteks metsaõigusnormide, kalapüügi- ja jäätmekäitlusnõuete rikkumised. Samas tuvastati pakendialaste nõuete rikkumisi eelmise aastaga võrreldes rohkem.

Rikkumiste eest on trahvitud kokku 643 isikut, sealhulgas 124 juriidilist isikut, kogusummas 108 509 eurot.  22 isikule on  määratud hoiatustrahv ning lisaks sellele tehtud 87 suulist hoiatust. Samuti on tehtud 11 ettekirjutust.

Kui rikkumiste arv ja trahvide kogusumma on võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra vähenenud, siis keskmine trahvisumma tõusis 139 eurolt 169 euroni.

Rikkumistega kaasnenud keskkonnakahju suuruseks hinnati 101 104 eurot, millest enamik ehk 82 373 eurot langeb metsarikkumiste arvele.

Maakondadest on 2011. aasta esimesel poolel kõige rohkem rikkumisi registreeritud Harjumaal (199 rikkumist), millele järgnevad Tartumaa (192 rikkumist) ja Pärnumaa (118 rikkumist).

Järelevalve andmeid (nii maakonniti kui valdkonniti) saab täpsemalt vaadata Keskkonnainspektsiooni kodulehelt www.kki.ee.