Statistikaameti 2020. aasta põllumajandusloenduse andmetel iseloomustab Eesti põllumajandustootmist koondumine ettevõttegruppidesse ehk kontsernidesse ning töötamine osaajaga ja teiste tegevuste kõrvalt.

  • Maamajandus
  • 24. mai 2021
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Põllumajandusloenduse projektijuhi, statistikaameti juhtivanalüütiku Eve Valdvee sõnul toimub arvestatav osa Eesti põllumajandustootmisest suurtes ettevõtetes. „Lisaks on põllumajanduslike majapidamiste hulgas 314 ettevõtet, mis kuuluvad ettevõtete gruppidesse. Koondunud ettevõtete toodang moodustab umbes kolmandiku Eesti põllumajandustoodangust,“ kommenteeris Valdvee.

Kontsernide arv ei ole suur, aga nende valduses on 18% Eesti kasutatavast põllumajandusmaast, 33% veistest, 62% sigadest ja 82% lindudest. Enamik neist on küll Eesti kontrolli all, aga on ka teistest riikidest juhitavaid kontserne. Teiste riikide ettevõtete kontrolli all on 10% toodangust, sh 3% kasutatavast põllumajandusmaast, 7% veistest, 35% sea- ja 82% linnukasvatusest.

Põllumajandust iseloomustab koondumine kontsernidesse ja osaajatöö

Põllumajandusele on iseloomulik töötamine osaajaga. Eesti 11 400 majapidamisest oli täisajaga töötajate osakaal vaid 37%. Juhtide täistööajaga töötamine on sagedasem juriidiliste isikute majapidamistes, kus täistööajaga töötas neist 32%. Füüsiliste isikute majapidamistes töötas täistööajaga alla 20% juhtidest.

Eestis on 3700 juriidilise isiku ja 7700 füüsilise isiku põllumajanduslikku majapidamist. Füüsiliste isikute majapidamistest 12% tegeleb veel ka teiste majapidamisega seotud tulutoovate tegevustega, sagedamini metsanduse, turismi, lepingulise töö* ja toorpuidu töötlemisega. Harvem tegeletakse näiteks kalakasvatuse ja taastuvenergia tootmisega. Mittepõllumajandusliku tegevuse osatähtsus jääb enamasti alla kümnendiku, kuid 16% majapidamistest on põllumajandus kõrvaltegevus.

Lähemalt saab loenduse kohta lugeda.

 Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.


 * Mittepõllumajanduslik lepinguline töö, aga ka põllumajanduslik lepinguline töö teistele majapidamistele.