Terve Eesti Sihtasutuse juurde koondus viie ettevõtte koalitsioon võitlema HIVi leviku ja AIDSi vastu. Kuidas ja milliste vahenditega, seda uuris Paavo Piik.

Oletame, et on üks viirus. Ta levib kehavedelike vahetamise kaudu. Ta ei ole surmav, vaid lubab oma kandjale kümmekond väärikat aastat, enne kui kahjustab nii pöördumatult immuunsüsteemi, et see toob kaasa lõpu. Oletame, et Eestis puhkeb epideemia, mille tulemusena iga sajas elanik saab selle viiruse kandjaks. Kõlab nagu ulmekas? Oodake üks hetk. Oletame, et suurim probleem viiruse levikul ei ole mitte tekkiv massihüsteeria (kaugel sellest), vaid teadmatus ja ükskõiksus selle vastu, et võidakse olla üks potentsiaalseid nakkuse kandjaid.

Mida teha, et leida sellisele – puht-teoreetilisele – olukorrale lahendus? Terve Eesti Sihtasutus, mille tegevjuht on 24-aastane Mairi Jüriska, on juba mõnda aega inimesi veennud, et see teoreetiline võimalus on muutunud täiesti reaalseks (et Eestis on 1.3% elanikest nakatunud HI-viirusega).

Hea eesmärk + äri

Terve Eesti tegevus teenib kahte eesmärki: lahendada oluline sotsiaalprobleem ning teha seda viisil, mis ei kuluta maksumaksja raha. Nimelt tehakse HIV-ennetust töökohtades tööandjate kulul, müües neile terviklikke kampaaniaid oma töötajaskonna harimiseks ning teadlikkuse tõstmiseks.

Mairi sõnul moodustavad koolitusega teenitud tulud praegu 80% Terve Eesti eelarvest. See võimaldab hoida põhipalgal tegevjuhti ja kommunikatsioonijuhti ning maksta töötasu kümnele koolitajale. Möödunud aastal jõudis Terve Eesti HIV-ennetuskoolitus 1500 palgatöötajani, kuid nende kaudu loodetavasti ka koolitatute sõprade, perede ja seksuaalpartneriteni. Kampaania viidi läbi 11 ettevõttes, kelle hulgas on näiteks Hansapank, Tallinna Kaubamaja, Hill & Knowlton ja Jaotusvõrgud AS.

Tööandjatele pakub HIV-ennetuskampaania harukordse võimaluse üles näidata hoolivust oma töötajate suhtes. Pärast koolitust kirjutas üks Hansapanga töötaja tagasisidelehele: „Tundsin, et pank hoolib minust kui inimesest, mitte kui töötajast!“

Ettevõtete koalitsioon

Lisaks koolitustele aitab Terve Eesti missioonile kaasa 2007. aastal loodud ettevõtete koalitsioon HIVi vastu. Praegu viieliikmelise koalitsiooni (Hansapank, Hill & Knowlton, Statoil, TNS Emor, Eesti Ehitus) eesmärk on olla eestvedaja viiruse vastu võitluses ning avalikkuse teavitamises. Samuti seisab ta hea selle eest, et Terve Eesti eelarvest puuduvad 20% oleksid kaetud, niikaua kuni sotsiaalne ettevõte saab täielikult isemajandavaks.

Hansapanga juhatuse liige Margus Rink kinnitab, et alustatakse oma töötajate koolitamisest. „Usume, et nii hakkab lumepall veerema, sest meie töötajad on parimad saadikud sõnumi levitamiseks,“ ütleb Margus. 

Eesti Statoili peadirektor Helle Kirs-Toiger lisab, et igal ettevõttel eraldi on keerukas ja kulukas HIV-ennetusega tegeleda. Ent koostöös peitub jõud. „Mida rohkem ettevõtteid viib läbi teavituskampaaniad, seda tõenäolisem on, et suudame HIV levikut aeglustada või peatada ning tööjõuturul on 10–20 aasta pärast rohkem terveid ja teotahtelisi inimesi,“ ütleb Helle.

Mairi

Kui ma räägin Terve Eesti Sihtasutuse tegevjuhi Mairi Jüriskaga, on ta kärme juhtima tähelepanu kiiresti kasvava organisatsiooni probleemidele. Sotsiaalse ettevõtte kontseptsioon on Eestis uus, puudub näiteks selline juriidiline tegutsemisvorm nagu ühiskondlikku huvi teeniv tulundusorganisatsioon, mis on olemas Inglismaal („Community interest company“). Enese tõestamine on selle tõttu raskem, ent samuti tuleb pidevalt nuputada, kuidas kaasata leidlikult ressursse ning tuua uusi inimesi valdkonda appi. Mairi peab tähtsaks ka iseenda kui juhi jätkuvat arendamist.

Terve Eesti tegevjuhi postile asudes ei olnud Mairil kindel, kas Eesti ettevõtted on valmis ideega kaasa tulema. Julguse proovida andis talle eelkõige usk sellise ennetustegevuse vajalikkusse.

Oma senise juhtimis- ja organiseerimiskogemuse on Mairi saanud tudengiorganisatsioonist AIESEC. Ta on asjalik ja rõõmsameelne 24-aastane neiu. Maailma päästjaks ennast ei pea, lihtsalt on otsustanud tegeleda nende asjadega, mis talle tõeliselt korda lähevad. Sotsiaalne ettevõtlus on talle „võimalus teenida head eesmärki koos paljude inimestega paljude inimeste heaks“ ning „parim füüsiline, vaimne ja emotsionaalne venitusharjutus“.


HIV Eestis ja tulevikustsenaariumid

Päeval, mil loodi ettevõtete koalitsioon HIV vastu, ütles peaminister Andrus Ansip pressikonverentsil, et HIV on rohkem Tallinna ja Ida-Virumaa kui ülejäänud Eesti probleem. HIV-eksperdid peavad aga suurimaks ohuks nimelt suhtumist, et kogu elanikkonnal pole põhjust oma seksuaalkäitumise pärast muret tunda. HIV levib Eestis üha enam sugulisel teel ning jõuab narkomaanide seksuaalpartnerite kaudu „tavakodanikeni“.

Tervise Arengu Instituudi HIV-ekspert Kristi Rüütel peab võimalikuks mitut tulevikustsenaariumi. Parimal juhul suudame nagu mujal Lääne-Euroopas vältida „generaliseeritud epideemia“ teket. See eeldab toimivaid süstlavahetusprogramme narkomaanidele, elanikkonna teadlikkust seksiga seonduvatest riskidest ning toimivat tugivõrku HIV-positiivsetele, et nad suudaksid ise hoiduda viiruse levitamisest.

Halvimal juhul levib HIV „tavaelanikkonna“ hulka, kes ei ole teadlik ohtudest ega oska end kaitsta. Suurimaks mureks peab Kristi siin nimelt 30+ põlvkonna vähest teadlikkust. Noored puutuvad tänapäeval seksuaalharidusega süsteemsemalt kokku, ent keskeas „teisele ringile“ minejad võivad enese teadmata saada nakkusekandjateks ja -levitajateks. Kristi viitab WHO artiklile, milles on prognoositud, et halva stsenaariumi korral on aastaks 2023 Eestis AIDSi surnud 25 000 inimest, hea stsenaariumi korral 8 000. Valik on suuresti meie teha.

Mairi Jüriska elukäik

Nimi: Mairi Jüriska

Vanus: 24

Amet: Sotsiaalne ettevõtja

Haridus: BA Tartu Ülikool, riigiteadused

Eelmine töökogemus: liidrite arendamine rahvusvahelises noorteorganisatsioonis AIESEC

Ütleb: Tavaliselt on töökohavaliku puhul kaks argumenti: võimalus end arendada ja palka saada. Minu praeguse ameti puhul lisandub kolmas: võimalus teenida ühiskonda. Kui on võimalus kõik kolm saada, miks peaksingi vähemaga rahul olema?

Mida saad sina teha?

Kasuta vahekorra ajal kondoomi.

Käi end väiksemagi kahtluse korral testimas.

Tutvusta oma tööandjale võimalust teha firmasisene HIV-kampaania.

Vii ennast HIV ohuga lähemalt kurssi: www.terve-eesti.ee.


Loo autoriks on Paavo Piik. Artikkel on juba ilmunud ajakirjas Head Uudised.