Rahvusvaheline toidu- ja joogiettevõte Paulig ja Helsingi Ülikooli jätkusuutlikkuse teaduse instituut (Institute of Sustainability Science, HELSUS) hakkavad peagi uurima toidukadu Pauligi tooraine tarneahelas. Uuringu eesmärk on välja selgitada praegune toidukao kogus tooraine tarneahela esimestes etappides ja leida uusi võimalusi toidukao vähendamiseks.

  • Toit ja aiandus
  • 15. märts 2021
  • Foto: https://pixabay.com/photos/city-port-pier-tourism-panorama-3372076/

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) hinnangul visatakse ära kolmandik kogu maailmas toodetud toidust. Pauligi kestliku tegevuse kava ja kliimamuutuste vastased tegevused toetavad ÜRO säästva arengu eesmärki vähendada toidukadu 2030. aastaks poole võrra. Paulig soovib selle ülemaailmse probleemi lahendamisel aktiivselt osaleda.

„Toidukadu tekib kogu toidu väärtusahela ulatuses. Algav uuring keskendub tooraine tootmisele tarneahela alguses. Tahame välja selgitada, millistel tootekategooriatel ja toorainetel on kõige suurem mõju toidukao tekkimises ning kuidas seda tooraine päritoluriikides vähendada,“ ütleb Lea Rankinen, Pauligi jätkusuutlikkuse ja avalike suhete juht.

„Koostöö annab võimaluse luua uut, rahvusvaheliselt eelretsenseeritud teavet. Hakkame uurima väärtusahela esimesi lülisid, et leida, kus kõige rohkem toidukadu tekib. Pauligi tellitud uuringust on abi kõigile toiduainetootjatele, sest tulemused tehakse vabalt kättesaadavaks,“ ütleb abiprofessor ja projektijuht Hanna Tuomisto. Ta jätkab: „Plaanitav ühisuuring on teaduslikust vaatenurgast väga huvitav, sest me ei ole varem nii ulatuslikult toidukao teemaga tegelenud.“

Tulemusi on oodata 2021. aasta sügiseks ja nende põhjal on Pauligil võimalik leida parimaid teaduspõhiseid meetmeid, mida iga tooraine puhul rakendada.

Paulig arendab pidevalt oma tegevust ja otsib uuenduslikke lahendusi

Ligikaudu 70% (umbes 9100 tonni) ettevõttes tekkivatest jäätmetest on toidujäätmed – peamiselt müügiks kõlbmatud tooted ja tootmise kõrvalsaadused. 99,5% sellest töödeldakse ümber loomasöödaks, komposteeritakse või tarvitatakse biogaasi tooraineks.

Paulig arendab pidevalt oma tegevust ja otsib toidukao vähendamiseks uuenduslikke lahendusi. Näiteks kasutatakse pea kõik tortiljade valmistamisel tekkivad toidujäätmed loomasöödaks, kohvitootmise jääkidest tehakse kas biogaasi või leitakse neile muu otstarve. Pauligi Belgia ja Suurbritannia tortiljatehastes on vähendatud toidukadu sellega, et tainajäägid kasutatakse tootmisprotsessis ära. Venemaal Tveri kohvitehases leiti koostöös prügivedajatega uus moodus, kuidas ära kasutada kohviga seotud jäätmeid – neist tehakse dekoratiivpatju ja loomasööta. Ka pakenditel on toidukao vähendamisel oluline roll. Pauligi pakendiarenduse kõige tähtsam põhimõte on, et pakend kaitseks toitu piisavalt hästi.

Koostöös tarbijate ja jaekaubandusega saab toiduainetööstus toidukadu vähendada. Paulig soovib edendada toidu kestlikku tulevikku, anda oma panuse toidukao probleemi lahendamiseks ja innustada tarbijaid tegema jätkusuutlikke valikuid, et toidukadu oleks võimalikult väike.

HELSUS

Jätkusuutlikkuse teaduse instituut HELSUS on mitut teaduskonda hõlmav uurimisüksus Helsingi Ülikoolis.

Instituudi missioon on aidata muuta ühiskonda jätkusuutlikumaks ja edendada kestlikele lahendustele üleminekut uuringute ja koolituste kaudu. Peamiselt keskendutakse linnauuringutele, tarbimisele ja tootmisele, arengumaadele ning Arktikale.

Helsingi Ülikooli jätkusuutlikkuse teaduse instituut rajati 2018. aastal vastusena üleskutsele, et ülikoolid ja teadusasutused võiksid hakata rohkem osalema kestliku ühiskonna poole viivate lahenduste väljatöötamises.

Instituudis on mitme eriala asjatundjad Helsingi Ülikoolist, kes teevad koostööd teiste Helsingi piirkonna ülikoolide ja teadusasutustega. Kaasatud on ka huvirühmad väljastpoolt akadeemilist maailma, et soodustada jätkusuutlikke muutusi ühiskonnas. Rohkem infot.