Tallinna kaasavasse eelarvesse esitatud ideede rahvahääletus algab 18. jaanuaril ja kestab 31. jaanuarini, hääletuse tulemused selguvad 1. veebruaril.

  • Bioneeri uudised
  • 9. jaanuar 2021
  • Foto: Putukahotell Lasnamäe aias. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kaasava eelarve ideede rahvahääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma elukohajärgses linnaosas. Näiteks kodanik, kes on registreeritud Kristiine linnaosas, ei saa hääletada Pirita, Nõmme või mõnes teises linnaosas pakutud ideede üle. Hääletada saab internetis ja paberkandjal linnaosavalitsustes kohapeal. Kaasava eelarve kodulehel saab hetkel ideedega tutvuda, hääletuse lingid aktiveeruvad 18. jaanuari hommikul. Hääletamiseks on vaja end eelnevalt tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või EU eID abil.  

Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet tänab kaasava eelarve meeskonna nimel kõiki, kes andsid oma panuse linna- ja elukeskkonna heaks.

„Nii saime linnaosade lõikes väga palju huvitavaid algatusi ja ideid,“ rääkis Svet. „Kõik 420 laekunud  ettepanekut vaatas ekspertkomisjon üle ning analüüsis ajalisest, rahalisest, tehnilisest kui ka õiguslikest aspektidest. Hääletusest jäid kõrvale ideed, mis ei vastanud kaasava eelarve korraga esitatud tingimustele. Näiteks olid sarnase sisuga ettepanekud linnaosades juba töös või ei vastanud ideed kaasava eelarve tingimustega, ka liiga üldsõnalised ideed ei pääsenud edasi.“

Kui esialgu suunati ekspertkomisjoni edasi 99 ideed, siis selgus, et üks kesklinnas esitatud idee läheb töösse juba väljaspool kaasavat eelarvet, seega on hääletusel ühtekokku 98 ideed. Nii saab Kesklinnas hääletada 17, Lasnamäel ja Kristiines kummaski 16, Põhja-Tallinnas 13, Haaberstis 12, Nõmmel 11, Mustamäel 8 ja Pirital 5 idee poolt. Selleks, et hääletus omaks jõudu, peaks igas linnaosas hääletusel osalema kindel minimaalne arv linlasi: Kristiines, Nõmmel ja Pirital 500 hääletajat, Haaberstis, Kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas vähemalt 1000 inimest ning Lasnamäel on selleks lävendiks 1500.

Kõige enam kordusid linlaste esitatud ettepanekutes erinevad linnakeskkonda ilmestavad ideed. Näiteks vaateplatvormid, tornid, mälestusmärgid, kunstiprojektid, purskkaevud, joogikraanid, rattaparklad, laadimisvõimalused, teadetetahvlid, puhkealad –  ehk kõik, mis pakub linlasele linnaruumis lisandväärtust. Paljud ettepanekud olid seotud vaba aja veetmisega – treeningplatsid, jõusaalid, mängu- ja spordiväljakud igas vanuses inimestele. Ettepanekute hulka mahtus ka tänavate valgustamise, rajakatete uuendamise või liiklusturvalisuse tähelepanekud.

Tallinna linn algatas esmakordselt kaasava eelarve projekti, mille investeeringute kogumahuks 2021. aastal on 800 000 eurot. Kaasava eelarvega soovitakse elanikke rohkem mõtlema panna linnakeskkonna arendamisele ning anda neile täiendav võimalus uute ideede esitamiseks ja nende üle otsustamiseks. Nii viiaksegi sel aastal kaasava eelarvega igas linnaosas ellu üks projekt, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud.