Peipsi kalavarude kasv lubab järgmisel aastal suuremaid saake

15.-19. novembrini toimub Tallinna lähedal Viimsis Eesti ja Vene valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase kalapüügikomisjoni 31. istung.

Istungil vahetatavad Eesti ja Vene pool informatsiooni selle aasta kümne kuu püügitulemuste, kalavarude seisundi, kalakaitsealase töö ja ühiste teadusuuringute kohta. Kohtumisel lepitakse kokku ka Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve erinevate kalaliikide lubatud püügimahud ning püügikvootide riikidevaheline jaotus 2011. aastaks.

„Seekordsetelt läbirääkimistelt loodame saada positiivset tulemust, sest kalateadlaste hinnangul on kalavarud sedavõrd suurenenud, et järgmiseks aastaks võimaldaksid teadussoovitused tänavusest suuremaid püügikvoote,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste uuringutest on selgunud, et 2009. aasta koha ja ahvena põlvkonnad on eelmiste aastatega võrreldes väga tugevad.“

2010. aastaks lubatud püügivõimalused on Eesti poolel suures osas ammendunud. Oktoobri alguseks oli 1200-tonnine ahvenakvoot välja püütud ja 564-tonnisest kohakvoodist on järgi alla 40 tonni. Ahvenakvoodi täitumise tõttu suleti 1. oktoobrist Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalapüük kõikide kustelise kalapüügivahenditega.

Pärast täiendavat püügiandmete analüüsi otsustati sel teispäeval Peipsi järve ääres toimud kalurite, kalateadlaste ja Keskkonnainspektsiooni esindajate kohtumisel, et veel sel aastal võib püügi avada Lämmijärve lõunaosas traditsioonilisena kasutatava püüvõrguga.
 
Samas ahvenapüük kutselise kalapüügivahenditega jääb seoses püügikvoodi täitumisega selle aasta lõpuni suletuks. Keskkonnaministeerium saatis vastavasisulise määruse eile teistele ministeeriumitele kooskõlastamiseks.

Allikas: Keskkonnaministeerium