13. augustil kinnitas Vabariigi Valitsus veel selleks aastaks uued kalapüügikvoodid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, muutused toimusid kolme kalaliigi (siig, koha, ahven) osas.

Ahvena püügikvoot suurenes 750 tonnilt 850 tonnile ja siia püügikvoot 5 tonnilt 7 tonnile, koha püügikvoot vähenes 800 tonnilt 600 tonnile.

“Muudatused lepiti kokku tänavu juunis toimunud valitsustevahelise kalapüügikomisjoni istungil,” ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Aare Tuvi. Nimelt selgus istungil, et Venemaa on 2009. aasta Peipsi ja Lämmijärve kogu kalapüügikvoodist püüdnud ainult 11%, samas oli Eestil täis juba 45% ahvena püügikvoodist.

Siiavarud on Peipsi ja Lämmijärves väikesed, kuid 2009. aastal on oodata võrkudega püütud siia kaaspüügi koguste suurenemist 2005. aasta viljaka põlvkonna arvelt. Teadlaste soovitusel suurendati siia püügikvooti Peipsi ja Lämmijärves 10 tonnilt 14 tonnile, Eestile eraldati 7 tonni siia püügikvooti.

Koha püügivõimalusi Peipsi ja Lämmijärves otsustati tänavu vähendada vastavalt mõlema riigi teadlaste soovitustele, sest kohapopulatsioon on märgatavalt vähenenud just vanemate põlvkondade arvelt.

 

2008

 

2009

 

2009 muudetud

kvoot

Peipsi siig

5

5

7

Latikas

700

570

 

Koha

1000

800

600

Haug

95

85

 

Ahven

750

750

850

Luts

50

50

 

Kiisk

300

300

 

Särg

475

330

 Eesti püügikvoodid (tonnides) Peipsi ja Lämmijärvel 2008. aastal, 2009. aastaks algselt eraldatud püügikvoodid ning 2009. aasta püügikvootide muudatused.


 

 

2008

2009 (5kuud)

Peipsi siig

1

0,5

Rääbis

1

0

Tint

0

0

Latikas

370

186

Koha

622

149

Haug

55

28

Ahven

746

334

Luts

25

20

Särg

204

153

Kiisk

64

60
Eesti kalurite 2008. aasta kogusaak ja 2009. aasta 5 kuu saak (tonnides).