Pirita on iga aastaga aina rohkem panustanud linnaosa tänavate, haljasalade, mängu- ja spordiväljakute ning parkide ja ranna korrashoidu.

Viimase viie aastaga on Pirita linnaosa heakorratööde eelarve kasvanud pea kolmandiku võrra. “Kui 2015. aastal jäi Pirita tänavate, haljasalade, parkide, mänguväljakute ja ranna korrashoiuks ette nähtud summa 400 000 euro kanti, siis tänavu on see summa üle 600 000 euro,” tõdes linnaosavanem Tõnis Liinat.
Vajadusi on linnaosas mitmesuguseid, alates kvartalisiseste teede ja tänavate puhastamisest ning lõpetades lillede istutamise, amplite hooldamise ning uute pinkide ja prügikastide paigaldamisega.

“Kui vaadata tööde lõikes, siis kõige rohkem raha kulub sisekvartalite teede ja tänavate puhastamisele ning teemaade niitmisele ja koristamisele,” loetles Liinat ja jätkas, et ilma hoolduse ja hoolitsuseta ei püsi ka pargid ning seetõttu tuleb nendega pidevalt tegeleda – lõigata hekke, eemaldada vanu ja haigeid puid jne. Kõrghaljastuse hooldus- ja raietöid on tänavu tehtud rohkem kui 100 000 euro eest.

Umbes sama palju raha läheb ka Pirita ranna hoolduseks. See hõlmab mitmeid teenuseid – ranna koristamist, rannainventari korrashoidu ning tualettide renti, hooldust ja mehitatud valvet suvehooajal jm. “Soovime puhkajatele pakkuda puhast ja hoolitsetud randa ning et Pirita suplusrannas lehviks igal suvel rahvusvaheline kvaliteedi ökomärgis Sinilipp,” sõnas Liinat.

Linnaosa vanem nentis, et heakord on valdkond, kus töö ei lõpe kunagi. “Oleme võtnud sihi, et Pirita oleks ikka puhas, kaunis ja turvaline linnaosa kõigi piritalaste ja külaliste jaoks,” sõnas linnaosa vanem. “Hea meel on tõdeda, et järgmise aasta eelarve toetab neid püüdlusi. Kutsun ka kogukonda jätkuvale koostööle elukeskkonna ja heakorra parandamiseks Pirital,” lisas Liinat.