Lepingu eesmärk on selgitada välja lahendused, mis tagavad alalise katuse rajamise Pirita kloostri varemetele.

„Pirita klooster võib lõpuks katuse saada, kuid nagu on soovitanud muinsuskaitseamet, tuleb enne uurida, kuidas müürid katuse välja kannataksid. Lepingu eesmärk on teha kindlaks varemete seisukord ning leida lahendused, mis tagavad alalise katuse rajamise kloostrivaremetele ja sellele avanevate vaadete säilimise,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et selleks tuleb koostada ehitise tarandite uuring, mis annaks ülevaate, kas ja kui palju on võimalik olemasolevaid paekivimüüre alalise katuse projekteerimisel kasutada. Samuti tehakse uuringute käigus võrdlev analüüs maailma näidete põhjal, mis võiks olla alus alalise katuselahenduse välja töötamiseks. „Üks võimalikest variantidest võiks olla volditav katus,” märkis Liinat.

Linnaosavanema sõnul lubaks katus linnale kuuluvat kloostrit paremini kasutada eri üritusteks. Püsikatus säästaks ka maksumaksja raha, sest Tallinn on kulutanud umbes pool miljonit eurot Birgitta festivalide ajal katuse pealepanekuks ja mahavõtmiseks.

Uuringuid teeb Pirita linnaosa valitsuse tellimusel Eks Invest OÜ. Lepinguline maksumus on 20 000 eurot (lisandub käibemaks), tööde tähtaeg 1. september 2022.