Prügifirma pakkus Tartu linna nõudmisel välja lahendused jäätmeveo kiireks taastumiseks

  • Jäätmed
  • 23. veebruar 2022
  • Foto: Jäätmeveoauto Tartus / Helle Tolmoff

AS Eesti Keskkonnateenused pakkus Tartu linnavalitsuse nõudmisel välja lahendused, et jäätmevedu võiks lähinädalatel täies mahus taastuda. Esimeses järjekorras tagatakse segaolmejäätmete ja biojäätmete vedu, seejärel vanapaberi ning pakendite vedu. Lisaks ei esita ettevõte veebruaris arveid konteinerite ületäitumise või klientidest mitteolenevate tühisõitude eest. 

"Muuhulgas värbab jäätmefirma uusi töötajad, korraldab ümber Lõuna piirkonna veoringid ja suunab seeläbi rohkem ressurssi Tartu linna teenindamisele. Ettevõte on palganud Tartu piirkonda täiendava logistiku ja toonud ajutiselt Tallinna piirkonnast appi meeskonna, kes aitab siinse olukorra kontrolli alla saada.  Samuti on soetatud juurde veok, mis teeb paindlikumaks prügiveo järelteenuse osutamise. Ettevõte ei esita veebruaris klientidele arveid konteinerite ületäitumise eest ega tühisõiduarveid, kui tühisõit seondub võtmete ja pultide puudumisega või avalike teede halva seisundiga," selgitas abilinnapea Raimond Tamm.

Parema teenuse jaoks palutakse klientidel puhastada konteinerid ja nende ümbrus lumest, et tagada juurdepääs mahutitele. Nii seisab prügiauto maja ees lühemat aega, ei takista liiklust ning jõuab kiiremini ka naabermajade konteinereid tühjendama.

Kui kinnistu teenindamisel on olnud probleemiks võtmete või pultide puudumine, soovitatakse võimalusel järgmisel kahel nädalal jätta prügiveopäeval jäätmemaja lukust lahti ning tõkkepuu avatuks. Lisapultide ja -võtmete osas tuleb jäätmefirmaga võtta ühendust, kui klientidel toimub prügivedu mitme jäätmeliigi osas, sest sama palju on jäätmefirmal vaja ka pulte ja võtmeid.

AS Eesti Keskkonnateenused teatas sel nädalal, et jäätmevedu on töötajate haigestumise tõttu häiritud. Probleemidest teenuse osutamisel saab teada anda AS Eesti Keskkonnateenused kliendiportaalis aadressil www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/kontakt. Jäätmefirma palub esitada oma probleem konkreetselt ning tuua kohe kirja alguses välja, kas vajatakse lisavedu, soovitakse sõlmida lepingut vms. Ses võimaldab probleemide kiiremat lahendamist. Tiheda koormuse tõttu võib kirjadele vastamine võtta ettevõttel tavapärasest rohkem aega, kuid kõik pöördumised saavad vastuse. 

Eesti Keskkonnateenused korraldab riigihanke korras ülelinnalist jäätmevedu Tartus 2022. aastast.