President Alar Karis kohtus eile Narvas Ida-Virumaa noortega, kes on võtnud südameasjaks seista kliimasõbralikuma maakonna eest. Kohtumisel osalenud noorte seas oli nii neid, kes osalesid Eestimaa Looduse Fondi ja Rohetiigri eest veetud Ida-Viru noorte kliimakogus, aga ka maakonna kliimasaadikuid. Presidenti huvitas, kuidas kohalikud noored näevad Ida-Virumaa tulevikku,  millised ettepanekud kliimakogus sündisid.

  • Kliima
  • 17. detsember 2021
  • https://pixabay.com/photos/people-friends-together-happy-kid-4050698/

President Karis tõdes, et noored on teinud väga lühikese ajaga muljetavaldavalt suure töö – jõudnud kliimakogu kolme kohtumise järel ligi 30 ettepanekuni, kuidas Ida-Virumaad rohelisemaks muuta. Riigipea tundis huvi noorte edasiste sammude kohta ning utsitas noori kliimateemadega edasi tegelema. “Väga oluline, et noorte hääl oleks kuulda ja seda võetakse ka arvesse,” lausus riigipea.

Ka noored pidasid oluliseks, et kliimakogu aruteludel neid kuulati ja nii on ettepanekutes sees kõigi arvamus. Kliimakogus osalenud Maria Galašova ütles president Karisele ettepanekuid üle andes: “Oli suur au kliimakogust osa võtta ja kogeda, et meie arvamused võeti ettepanekute koostamisel arvesse. Ma loodan, et see aitab teha elu maakonnas paremaks ning hoida noori lahkumast. Kliimakogus osalejad soovivad kindlasti jälgida, kuidas ettepanekutega edasi läheb. Hea meelega oleme edaspidigi abiks, et Ida-Virumaa kliimasõbralikumaks kujundada.”

Kliimakogu oli noortele positiivne kogemus, mis tõi kokku maakonnas edaspidigi kliima- ja laiemalt keskkonnateemadel silma peal hoida soovivad noored ning senisest aktiivsemalt sekkuda. Ida-Viru kliimasaadiku Siimon Härmi hinnangul on tähtis, et nii ettevõtted, valitsus kui ka kohalikud omavalitsused tunnetaksid vastutust keskkonna ja tuleviku ees. “Kui paljud osalejatest ei teadnud varem suurt kliimast, siis kliimakogus osalemine avardas nende teadmisi märkimisväärselt tänu kohale kutsutud teadlastele ja huvigruppide esindajatele. Me saime kinnitust ja mõned teada, kui kiire kliimaga tegelikult on, kui suure kriisiga me silmitsi seisame,” sõnas Ida-Viru kliimasaadik Siimon Härm.

Ida-Viru noorte kliimakogu toimus novembris ja detsembris, mille tulemusena sündis 26 ettepanekut,  mis on mõeldud maakonna õiglase ülemineku kava täiendamiseks. Noortele on olulisteks teemadeks maakonna haridusvõimaluste laiendamine, tööturu vajaduste ja tööjõu kvalifikatsiooni kooskõlla viimine, üleminekust mõjutatud inimestele sotsiaalse turvalisuse tagamine ning uute võimaluste loomine, aga ka ettevõtluse soodustamine. Möödunud nädalal andsid noored ettepanekud üle kohtumisel riigihalduse minister Jaak Aabile. Noored jätkavad ettepanekute tutvustamisega ning hoiavad silma peal, kas ja kuidas nendega maakonna tulevikku mõjutavates plaanides arvestatakse.

Ida-Viru noorte kliimakogu tegemistest rohkem: kliimamuutused.ee/kliimakogu

Ida-Viru noorte kliimakogus sündinud ettepanekud Ida-Viru õiglase ülemineku kavas arvestamiseks eesti keeles

Kliimakogu jooksul toimunud arutelude ja ettekannete ning muu materjali salvestused.