Käesoleva aasta esimeses kvartalis maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet välja 995 miljonit krooni toetusi põllumajandus-, maaelu- ja kalandussektori toetuseks. Kogu toetussumma jagunes enam kui 21 000 taotluse vahel.

Üle poole summast – 605 miljonit – moodustasid erinevad pindalatoetused, mille taotlusi esitasid kliendid PRIAle möödunud aasta kevadel. Investeeringutoetustest maksti esimeses kvartalis enim välja põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetusi (kokku üle 138 miljoni 184 ettevõtjale) ning noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetust (56 miljonit krooni 92-le alustavale ettevõtjale).

PRIA peadirektori Jaan Kallase hinnangul on esimene kvartal PRIA töös olnud üldjoontes edukas. „Üks asi on need summad kuivade arvudena, kuid arvudest isegi olulisemad on need reaalsed suured ja väikesed asjad, mis selle raha abil tehtud on – ehitatud kümneid uusi lautu, soetatud hulgaliselt vajalikku tehnikat, aga ka palju külakeskusi on korda tehtud ning elavdatud seltsielu, mis on täisväärtusliku maaelu lahutamatu osa,“ ütles Kallas.

Viimase aja ühe suurema probleemina toetuste menetlemisel tõi Kallas välja esitatud taotluste kvaliteedi: „Paraku on see viimase aastaga oluliselt langenud, mis venitab meie menetlusprotsessi pikemaks. Väga palju tuleb teha erinevad järelepärimisi, sageli on taotluse juurest puudu vajalikke dokumente, esitatud andmed on puudulikud või vigased ning üha sagedamini tuleb ette ka tahtlikku valeandmete esitamist. See seab omakorda ebavõrdsesse olukorda need meie kliendid, kes on oma taotlused korrektselt vormistanud – ka nende osas saame teha otsused alles pärast seda, kui viimase taotluse viimane järelepärimine on saanud vastuse.“

Kallase sõnul ei saa PRIA ka otsustada, et jätab protsessi kiirendamise huvides näiteks mõned  toimingud tegemata – põllumajandustoetuste menetlemise reeglid on karmid ning nende eiramine toob kaasa kordades suuremaid probleeme. Praeguseks on PRIA ja põllumajandusministeerium asunud välja töötama lahendusi, kuidas tulevikus selliseid probleeme ennetada.

Esitatud taotluste kvaliteedi languse ning aasta alguse taotlusvoorudes esitatud prognoositust oluliselt suurema taotluste arvu tõttu on PRIA sunnitud pikendama nelja maaelu arengukava (MAK) investeeringutoetuse taotlusvooru menetlustähtaega. Kui 2008. aasta jooksul kokku said PRIA heakskiidu 2578 maaelu arengukava investeeringumeetmete toetustaotlust, siis tänavu kolme esimese kuuga oli otsus tehtud 1615 taotluse kohta ja menetlus pooleli 2359 osas.

Meetmed, mille toetuste määramise tähtaegu PRIA peadirektor haldusmenetluse seaduse § 41 alusel pikendab, on loomakasvatusehitiste investeeringutoetus (senine tähtaeg 8. mai, uus 30. juuni), kiviaedade toetus (senine tähtaeg 11. mai, uus 31. juuli), maaelu mitmekesistamise investeeringutoetus (senine tähtaeg 13. mai, uus 30. juuni) ja külaelu arendamise toetus (senine tähtaeg 22. juuni, uus 31. juuli). Nelja meetme taotluste menetlustähtaegade pikendamine puudutab 1526 taotlust, millest mitusada on küll juba läbi töötatud, kuid määramisotsused tuleb teha kõigile korraga.

„Ülejäänud toetustega oleme järje peal ning selleks, et leevendada igakevadist käibevahendite puudust sektoris, alustame loomakasvatustoetuste väljamaksmist maikuu lõpus ehk mitu nädalat  varem kui varasematel aastatel,“ andis Kallas põllumeestele positiivseid sõnumeid.

Mullu maksis PRIA toetustena välja kokku 3,32 miljardit krooni ning tänavune toetuste eelarve on 4,65 miljardit krooni.