Vastu tulles kalalaevade omanike ja rentnike soovile, pikendas PRIA Euroopa Kalandusfondi meetme 1.3 „Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus"  taotluste esitamise aega nii, et dokumente saab esitada ka 1.-5. juunini.

Esialgne taotluste vastuvõtt lõppes 8. mail ning PRIAle esitati kalalaevade moderniseerimiseks 14 taotlust summas 10,7 mln krooni. „Taotlusvooru eelarves on toetusteks raha 35 miljonit krooni, seega raha jätkuks rohkematele,“ tõdes PRIA kalandusbüroo juhataja Piret Ilves.

Kalandussektori esindajad pöördusid nii PRIA kui põllumajandusministeeriumi poole ettepanekuga taotlusvooru pikendada. „Üks põhjendusi oli, et alles hiljuti määrati toetused meetme 1.1 (kalalaevade püügilt kõrvaldamine) taotlejaile ja kes ei saanud toetust näiteks kalalaeva utiliseerimiseks, vajaks nüüd hoopis investeeringutoetust laeva moderniseerimiseks. Aga taotlusdokumentide vormistamiseks jäi aeg liiga lühikeseks.“

Meetme 1.3 taotlemiseks on taas võimalus veel ühe nädala jooksul, 1.-5. juunini 2009. „Loodetavasti jõuavad selleks ajaks taotluse esitada kõik toetuse soovijad,“ ütles Ilves. „Praegu on PRIA büroodes väga kiired päevad pindalatoetuste vastuvõtu tõttu ja raske oleks leida aega kalalaevade investeeringutaotluste vastuvõtuks, mis võib võtta tunde.“

Taotlusi võetakse vastu vaid merega piirnevates ehk Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju ja Ida-Viru maakondlikes PRIA teenindusbüroodes.

Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele. Toetuse suurus on kuni 40% abikõlbulikest kuludest. Ühe kalalaeva kohta võib perioodil 2007-2013 saada kuni 10 mln krooni toetust.

Lisainfot saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ning kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

Euroopa Kalandusfondi programmperioodi 2007-2013 raames on PRIAle 11 kuu jooksul esitatud 132 taotlust summas 664,6 miljonit krooni, heakskiidu on saanud 69 taotlust summas 288,5 miljonit krooni.