Eesti ühendab koos üheteistkümne Euroopa riigiga jõud, et selgitada välja, kust ja kuidas mikroplast merre satub, kui levinud see on ning mil viisil merekeskkonda mõjutab.

  • Veemajandus
  • 4. detsember 2018
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

„Me ei tea praegu väga täpselt, kui laialdaselt mered plastiosakestega reostunud on, kuid juba esialgsed uuringud annavad põhjust muretsemiseks,“ märkis keskkonnaminister Siim Kiisler. „Just seepärast ongi oluline, et Eesti ühineks rahvusvahelise uuringuga.“

Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik Katarina Viik selgitas, et merre või siseveekogudesse sattudes võib mikroplast põhjustada vee-elustiku lämbumist, nende organite ummistusi ja muid vigastusi. „Välistatud pole ka mikroplasti alla neelanud kalade jõudmine inimese toidulauale,“ lisas ta.

Eesti randades ja sadamaaladel vedeleb plastprügi, millest ülekaalukalt suure osa moodustavad pakendid ja ühekordsed nõud. Läänemere merekeskkonnakaitse komisjoni HELCOM andmetel avaneb sarnane pilt kõigis Läänemere randades. Plast võib püsida keskkonnas pikka aega ja laguneda murettekitavaks mikroplastiks. Viimast toodetakse ja lisatakse toodetesse ka tahtlikult.

Eestis hakati mere ülemistes kihtides leiduva mikroplasti koguste hindamiseks esimesi uuringuid tegema 2016. aastal. Tänavu käivitas TalTechi meresüsteemide instituut Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetusel lisauuringud mikroprügi koguste ja iseloomu väljaselgitamiseks.

Et saada suuremat selgust just mikroplastireostusest ja hakata välja töötama lahendusi selle vähendamiseks, korraldab rahvusvaheline ühisalgatus Ookean, kuhu kuuluvad Belgia, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Island, Iirimaa, Itaalia, Malta, Norra, Portugal, Hispaania ja Rootsi, nüüd riikidevaheliste uurimisprojektide konkursi eelarvega ligi 9,2 mln eurot. Eesti panustab omalt poolt 200 000 eurot, mille panevad välja Keskkonnaministeerium ja Eesti Teadusagentuur.

Konkursile võib esitada projekte, milles osalevad vähemalt kolme liikmesriigi esindajad. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruaril 2019.
Uuringukutse on leitav aadressilt.