Räimepüük Liivi lahe Pärnu maakonna osas on kvoodi täitumise tõttu peatatud. Alates 2. juunist kalapüügiluba omavad rannakalurid selles piirkonnas räime püüda enam ei tohi, teatas Põllumajandusministeerium. 

Pärnu maakonna Liivi lahe osa räimekvoot 2011. aastaks oli 6939 tonni, mis püüti välja ühe kuuga. Püük on peatatud põllumajandusministri käskkirjaga.

„Põllumajandusministri käskkirjaga peatatakse püük, kui aastase lubatud saagi täituvus on 90 protsenti. Pärast püügi peatamist läheb veel aega kõikide kalurite lõplike püügiandmete laekumiseks ja  kokkulugemiseks,“ selgitas Gunnar Lambing Põllumajandusministeeriumist.

Kui siis selgub, et kogu kvooti ei ole veel ületatud, siis võidakse räimepüük osaliselt taas mõneks ajaks avada.

Eestile eraldatud Läänemere räimekvoot kogu Liivi lahel 2011. aastal on 16 809 tonni, mis on jagatud  traal- ja rannapüüdjate vahel. Rannakalurite aastane lubatud saak Pärnu maakonnas on 6939 tonni.

Kõige enam püütakse räime Liivi lahel kastmõrdadega, võrgupüük on minimaalne.

Kalurid on kohustatud 48 tunni jooksul pärast lossimist teatama väljapüütud kala koguse. Saadud info põhjal on võimalik jälgida kvoodi täitumist.

Kuigi nimetatud piirkonnas püütakse lubatud räimenorm ruttu täis, siis Läänemere teistes püügipiirkondades, kus kala liikumine ei ole nii intensiivne, jagub kala kauemaks.