Eelmisel aastal tekitasid põllumeetele kõige rohkem kahju haned ning põhilised kahjupiirkonnad asusid Kesk-Eestis. Kokku laekus mullu rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise taotlusi 35 põlluharijalt 9 maakonnast.

Keskkonnaameti looduskaitse bioloog Tõnu Talvi ütles, et suuremad kahjutegijad olid kevad- ja sügisrändel peatuvad haned, vähem laekus teateid sookurgede ja valgepõsk-laglede kahjustuste kohta.

“Suurimad rändlindude kahju piirkonnad on viimatel aastatel nihkunud Lääne-Eestist ja saartelt Kesk-Eestisse – Jõgeva, Tartu ja Lääne-Viru maakonda,” ütles Talvi.

Tõenäoliselt tuleneb see suuremate põllumajanduspiirkondade paiknemisest, mis on tinginud muutused lindude käitumises. Endiselt peatub rände ajal palju hanelisi Läänemaal ja Saaremaal, kus nad lisaks rannaniitudele toituvad ka põllumaadel.

Keskkonnaamet hüvitab põllumeestele eelmisel aastal rändlindude poolt tekitatud kahju summas, mis ületab 60 000 eurot (üle miljoni krooni).

Maakonniti on hüvitatavad kogusummad suurimad Jõgevamaal (üle 25 000 eurot), Tartumaal (üle 15 500 eurot) ning Läänemaal (üle 9000 eurot). 

Vastavalt kehtivale korrale hüvitatakse ühele taotlejale kahjusid aastas kuni 3196 euro (kuni 50 000 krooni) ulatuses. Eelmisel aastal ületasid selle Euroopa Liidu seaduste järgi kehtestatud piirmäära kümme kahjutaotlust. Suurimad ühele maaharijale põhjustatud kahjud ulatusid eelmisel aastal 8230 euroni.