2013. aasta kevadel käivitas H&M esimese moeärina ülemaailmse tekstiiliesemete ümbertöötlemise ja taaskasutamise algatuse. Praeguseks hetkeks on kogutud üle 25000 tonni rõivaid. See on legaalne ja loodussõbralik võimalus vabaneda kulunud rõivastest.

See ettevõtmine jõudis Eestisse 2013. aasta sügisel. Külastajad saavad H&Mi kauplustes asuvatesse rõivakogumiskastidesse tuua kõik oma vanad tekstiilid, seejuures pole oluline ei antud esemete kaubamärk ega  seisukord.

Kogumiskasti võib tuua paarilise kaotanud sokke, rõivaid, mille pesumasin liiga kitsaks pesi, vanu ja kulunud voodilinu ja käterätikuid, ühesõnaga kõike. Rõivakogumiskastid on olemas kõikides Eesti H&Mi kauplustes.

“Algatus on suunatud eeskätt keskkonnale. Lühemas perspektiivis on meil selge visioon vältida raiskamist ja vähendada prügimäele sattuvate jäätmete kogust. Pikemas perspektiivis soovime aga leida lahenduse, mis võimaldaks kõikide tekstiilkiudude ümbertöötlemist ning taaskasutust,” tõdes H&Mi tegevdirektor Karl-Johan Persson.

On hea meel tõdeda, et ka Eesti poekülastajad on selle rõivakogumisaktsiooni omaks võtnud. Poekett informeerib kliente aktiivselt sellest võimalusest, kuna soov rõivaste väärtusahelat sulgeda on H&Mile südamelähedane teema. Kogu ettevõtmise eesmärgiks on pakkuda klientidele lihtsat võimalust oma vanadest rõivastest vabaneda.

Rõivaste kogumise aktsioonis kaasa löömine aitab kaasa lüüa ka loodusvarade säästmises ning tekstiilijäätmetest tingitud keskkonnamõjude vähendamises.  Iga riidekogumiskasti toodud rõivakoti eest saab klient tänuks ühe -15% allahindluskupongi, mida saab lunastada oma järgmisel ostul. See kehtib ühele esemele. Kauplusesse võib tuua maksimaalselt kaks kotti päevas, mille eest saab kupongi.

Kokkukogutud rõivastega tegeleb H&Mi partner I:Collect, mis pakub tekstiilide ümbertöötluseks ja taaskasutamiseks sobilikku taristut.  I:Collect on üks maailma juhtivatest tekstiili taaskasutusega tegelevatest firmadest.

Kauplustes kogutud rõivad saadetakse H&Mi transpordiga sorteerimistehastesse, kus antakse hinnang, kas rõivad sobivad uuesti kandmiseks (I:CO müüb need edasi teise ringi rõivastena), kas need lähevad taakasutamisele (nt puhastuslapid) või kasutatakse neid juba uute tekstiilikiudude valmistamiseks või näiteks insulatsiooniks.

Kogu rõivakogumisalgatusest saadud tulu annetatakse H&M Conscious Fondile ning on sihtotstarbeliselt suunatud tekstiilkiudude taasringluse innovatsiooniprojektidele. H&M Conscious Fond on mittetulunduslik ülemaailmne sihtasutus, mida rahastab Stefan Perssoni perekond, kes on H&Mi asutajad ja põhiomanikud.

Sihtasutuse missioon on tuua pikaajalisi positiivseid muutusi ja parandada elamistingimusi, investeerides inimestesse, kogukondadesse ja uuenduslikesse ideedesse.. 2015. aasta augustis lansseeriti näiteks innovatsioonikonkurss Global Change Award, mille viie võitja seas oli ka Eesti tiim, keda autasustati 150000 euroga.

Lisaks sellele annetab H&M igalt kogutud rõivakilogrammilt kohalikule heategevusorganisatsioonile 2 eurosenti. Algatuse algusfaasis 2013. ja 2014. aastal oli selleks Eestis UNICEF Eesti, alates 2015 tehakse koostööd SOS Lastekülade Eesti Ühinguga. 15. aprilli seisuga on alates 2013. aastast kogumiskastidesse toodud 101,4 tonni rõivaid ning selle summa põhjal on arvutatud annetussummaks kokku 2020 eurot.

H&Mi koostööpartneri I:Collect veebilehelt leiab infot igas riigis kokkukogutud rõivaste hulga ning heategevuslikele organisatsioonidele toetuseks arvutatud summade suurusjärkude kohta.

2014. aasta veebruari lõpus jõudsid H&Mi kauplustesse müügile esimesed ümbertöödeldud tekstiilikiududest õmmeldud tooted, mis on valmistatud ülemaailmse rõivakogumisalgatuse käigus kogutud rõivastest.

Ümbertöödeldud tekstiilikiududest valmistatud klassikalised teksatooted on hea näide sellest, kuidas H&M sulgeb tekstiilitoodete tarbimisahela. Teksakollektsioon sisaldas 20% ümbertöödeldud puuvilla, mis on maksimaalne kogus, mida tänapäeval on võimalik saavutada ilma uute toodete kvaliteedis järele andmata. Pidevalt investeeritakse uutesse tehnoloogiatesse, et seda protsenti suurendada.

18. - 24.aprillini ülemaailmselt toimuva taaskasututusele suunatud algatuse World Recycle Weeki vältel on H&Mi eesmärgiks koguda oma klientidelt 1000 tonni mittevajalikke või kulunud rõivaid, seda üle 3600 H&Mi kaupluses üle kogu maailma.

Algatus on osa sihist sulgeda moe väärtusahel taaskasutades mittesoovitud rõivaesemed ning luues nendest tekstiilikiudu uute toodete jaoks. Teemale tähelepanu toomiseks tehakse koostööd popartist M.I.A-ga, kes filmis H&Mi jaoks eksklusiivse video, mis rõhutab üle maailma prügimägedele jõudvate rõivaste mõju keskkonnale.

Close the Loop“ ehk väärtusahela sulgemine on keskse tähtsusega H&Mi jätkusuutlike tegude plaanis. Eesmärk on luua tekstiilide suletud väärtusahel, nii et kõiki mittevajalikke rõivaesemed saaks taaskasutada uue materjali loomiseks.

Pikaajalisem siht on see, et prügimägedele ei satuks enam ühtegi rõivaeset ning toimuks loodusressursside säästmine. Taaskasutades kasvõi ühe t-särgi, hoiame kokku 2100 liitrit vett. Võime vaid ette kujutada, millist mõju omab 1000 tonni rõivaste kogumine World Recycle Weeki raames.