R-Kiosk Estonia AS, kuhu alla kuuluvad kaubamärgid R-Kiosk ja Caffeine, liitus Rohetiigri esindusorganisatsiooniga. Tegemist on järjekordse sammuga, millega ettevõte panustab keskkonnasõbraliku ja kestliku elukeskkonna arengusse.

R-Kiosk Estonia AS tegevjuhi Tiia Ilvese sõnul on ligi 100 müügipunktiga R-Kiosk keskkonnasäästlike lahenduste elluviimisel Eesti mugavuskaubanduses suunanäitaja. „Oleme asendanud ühekordsed kohvitopsid täielikult taimse päritoluga topsidega ja ühekordsed plastnõud ning söögiriistad biolagunevate alternatiividega. Samuti võtsime Euroopas esimeste seas kasutusele täiesti plastivabad ja komposteeruvad topsikaaned. Vastutustundlik ettevõtlus on meie prioriteet ja jätkame aktiivselt võimaluste otsimist, kuidas oma tegevusega survet keskkonnale vähendada,“ ütles Ilves. Ta lisas, et kestlik ettevõtlus on osa nende emafirma Reitan Group ärifilosoofiast ja hõlmab lisaks tähelepanu pööramisele keskkonnale veel palju erinevaid aspekte. „Näiteks lähtume eetilise kaubanduse, soolise võrdõiguslikkuse ja füüsilist ning vaimset tervist toetavate töötingimuste põhimõtetest kogu väärtusahelas,“ kirjeldas Ilves.

Rohetiigri üks eestvedaja Mihkel Tammo tõi välja, et R-Kiosk Estonia AS liitumine esindusorganisatsiooniga on väga tervitatav samm.

„R-Kioskil on edukaks organisatsiooni transformatsiooniks olemas kõik vajalikud koostisosad. Tegemist on Skandinaavia perefirmaga, kus omanikul on tahe ja juhil selge arusaam, kuidas ettevõtet kestlikult juhtida ning operatiivne inimressurss teema eestvedamiseks. R-Kiosk teeb juba praegu palju  kestlikkuse nimel ja olen kindel, et Rohetiigri esindusorganisatsiooni kuulumine võimaldab neil veelgi tempokamalt, koos ülejäänud esindusorganisatsiooni kogukonna liikmetega, oma kestlikkuse eesmärke saavutada,“ ütles Tammo.

Ilves märkis, et inimeste keskkonnateadlikkus on kasvanud. Kõrgemalt hinnatakse ja eeskujuks tuuakse ettevõtteid, kes lähtuvad kestlikkuse printsiipidest. „Tänaseid globaalseid kliimaprobleeme arvesse võttes on keskkonnasäästlikkus muutumas ettevõtete hügieenifaktoriks, mis ajendab ümber mõtestama põhiväärtusi ja viima ellu muudatusi tööprotsessides,“ ütles Ilves. Ta rõhutas, et kuigi R-Kiosk ja Caffeine pingutavad järjepidevalt selle nimel, et pakkuda kliendile võimalust langetada keskkonnasõbralikumaid otsuseid, on kõige olulisem kliendi tahe end teadliku tarbimise teemadel harida. „Rohetiigri projektid toovad tähelepanu keskkonnateemadele, mis kasvatab huvi uurida ja mõista, kuidas väikesed muutused loovad suurt mõju,“ ütles Ilves. Ta lisas, et rohepööre eeldab ettevõtete koostööd ja liitumine Rohetiigri esindusorganisatsiooniga pakub suurepärast võimalust tutvuda parimate praktikatega ning jagada kogemusi, mis aitavad ellu viia kestlikke muutusi Eesti elu parendamiseks. „Meil on hea meel panustada Eesti hüppesse rohelisse tulevikku,“ sõnas Ilves.