Suve lõpul valmis Ragn-Sellsi Tallinna sorteerimiskeskuses uus pakendite sorteerimisliin, mis nüüd täie hooga tööle on asunud. 1,7 miljonit eurot maksev sorteerimisliin on oluline investeering pakendijäätmete ringlusmäära suurendamiseks ja ringmajanduse edendamiseks.

  • Jäärmed
  • 28. november 2022
  • Fotod: Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

 

Materjale tuvastatakse infrapunasensoritega

 

Uue liini kõige olulisem uuendus puudutab plastpakendite sorteerimist. Kui varasemalt toimus kogu plastpakendite sorteerimine töötajate poolt käsitsi, siis uuel sorteerimisliinil on infrapunaeraldi, mis suudab juba enne töötajateni jõudmist eraldada 4 enamlevinud plastiliiki – PP (jogurtitopsid, lihatoodete pakendid), HDPE (kodukeemia ja pesuvahendite pudelid), PET (vee- ja karastusjoogipudelid ja ka toidukarbid) ja Tetra Pak materjali (mahla- ja piimapakid). Lisaks suudab uus liin eraldada nii magnetiseeruvaid metalle, alumiiniumi kui kui ka klaasi.

 

Puhtam materjal ja kõrgem ringlusse võtmise määr

 

Tänu sellele, et suurem hulk pakendeid sorteeritakse juba enne töötajateni jõudmist erinevatesse voogudesse, suureneb nii ringlusse võetavate pakendite hulk kui ka nende materjalide kvaliteet. Samuti lihtsustab see materjalide sorteerijate tööd, kelle peamiseks ülesandeks on nüüd kvaliteedikontroll, mitte materjalide eraldamine kogu voost.

Kui täna suudab Ragn-Sells suunata ringlusse 50% sissetulevatest olmepakenditest, siis eesmärk on lähiaastatel jõuda 70%-lise ringlusmäärani. Selle jaoks on lisaks vaja parandada ka turule lastavate pakendite disaini ehk vähendada komposiitpakendite osakaalu. Allesjäänud 30% tähistab komposiitmaterjale või liialt määrdunud pakendeid, mida ei ole võimalik ringlusse võtta.

 

Tulevikus töötavad liinil robotid

 

Uus sorteerimisliin on konstrueeritud nö lego põhimõttel ehk liinile saab täiendavaid seadmeid juurde lisada. Sealhulgas on arvestatud ka üha suureneva tööjõupuudusega ehk liinile saab tulevikus peale panna roboteid, mis suudavad tuvastada ka neid materjale, milleks inimsilm veel võimeline pole.

Oluline on siiski täheldada, et täielikult ei hakka robotid sorteerimist kunagi üle võtma ehk ka kõrgtehnoloogiat kasutades, jäävad endiselt sorteerimata ühte konteinerisse pandud segaolmejäätmed. Selleks, et pakendid jõuaksid ringlusse, tuleb pakendeid juba tekkekohal sorteerida võimalikult puhtalt. Seetõttu on ka tulevikus tarvis kodudes sorteerida nii biojäätmeid, vanapaberit kui metall- ja plastpakendeid.

Ragn-Sells avas Baltikumi moodsaima pakendite sorteerimisliini