Ragn-Sells tuletab pakenditega kokku puutuvatele ettevõtetele meelde, et neil lasub pakendite taaskasutusse suunamise kohustus. Kohustuse täitmata jätmisel tuleb alates käesolevast aastast maksta kõikidelt pakenditelt pakendiaktsiisi.

„Pakendiettevõtjad on lisaks kaubandusettevõtetele ka kõik ettevõtted, kes toovad midagi maale, toodavad või pakendavad midagi. Eestis on selliseid äriühinguid kokku vähemalt 3000, kellest kõik ei ole tänaseks korraldanud pakendite taaskasutusse suunamist,“ ütles Ragn-Sells ASi pakendi- ja paberijäätmete teenusejuht Kalle Grents. „Sobivaima kogumislahenduse väljaselgitamiseks pakub Ragn-Sells ettevõtetele tasuta jäätmevoogude auditit, mida viime läbi koostöös Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga  (TVO). Auditi alusel saame soovitada igale ettevõttele juba sobivaimat ja kuluefektiivseimat kogumislahendust.“

„Paljud ettevõtted paraku ei teagi, et neil on pakendite taaskasutusse suunamise kohustus,“ märkis Tootjavastutusorganisatsioon OÜ juhatuse liige Kristiina Dreimann. „Kohustuse täitmata jätmisel tuleb alates käesolevast aastast maksta eranditult kõikide pakendite pealt pakendiaktsiisi, mis ulatub viiekohalise summani tonni kohta. Pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmist ning seda, kas ettevõtted on liitunud mõne taaskasutusorganisatsiooniga, kontrollivad Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon. Seaduse täitmatajätmise eest määratava trahvi maksimummäär ulatub 50 tuhande kroonini.“

„Ragn-Sellsi ja TVO pakutava pakendite kogumislahenduse puhul teevad ettevõtted pakendite eelsorteerimise ise ära. Iga ettevõte saab valida endale sobivaima kogumislahenduse, millest sõltub ka jäätmete äraveo hind,” lisas Kalle Grents. “Paljudes ettevõtetes läbi viidud jäätmeauditite tulemusel on selgunud, et  tänu uudsele kogumislahendusele võib ettevõte säästa 10 000 kuni 100 000 krooni aastas.”

TVO ja Ragn-Sells alustasid pakendiettevõtjatele ka koolituste korraldamisega, mis näitavad ettevõtte jaoks senisest soodsamaid võimalusi pakendite kogumiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Ragn-Sells ja TVO teevad ettevõtetele jäätmeauditeid tasuta.

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (www.tvo.ee) on taaskasutusorganisatsioon, millel on õigus üle võtta pakendiettevõtete kohustust pakendijäätmete kogumiseks ja taaskasutamiseks, mis sai keskkonnaministri akrediteeringu jaanuaris 2009.

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte Eestis. Ragn-Sells on spetsialiseerunud erinevate jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele kogu Eestis. Ragn-Sells ekspordib taaskasutatavaid materjale üheksasse eri riiki. Ragn-Sellsi 2007. aasta käive oli 326,8 miljonit krooni. Ettevõttes on 300 töötajat.