Ragn-Sells korraldab kooliõpilastele ja teistele huvilistele tasuta ekskursioone jäätmete sorteerimisjaama. Ragn-Sells soovib tõsta kõikide, eriti noorte teadlikkust jäätmete sorteerimise olulisusest ning õpetada, kuidas tuleks kodus, koolis ja tööl jäätmeid sorteerida.

„Rohelise südametunnistusega ettevõttena näitame ja õpetame rõõmuga kõikidele huvilistele jäätmete sorteerimist,“ ütles Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelg. „Jäätmete valikkogumise ja sorteerimise eesmärk on vähendada ladestatavate jäätmete hulka ning suunata võimalikult palju jäätmeid taaskasutusse. On oluline, et valikkogumist kasutatakse nii kodumajapidamistes kui ettevõtetes, ka kõige väiksemates. Anname kõigile võimaluse tulla vaatama, kuidas sorteerimisjaamas jäätmeid sorteeritakse ning selgitame, missugust eeltööd peaks iga inimene kodus, koolis ja töökohal tegema, et taaskasutusse jõuaks võimalikult palju jäätmeid.“

„Enne sorteerimisjaama minekut näitame õppefilmi, et õpilased saaksid paremini aru sorteerimisjaama töö põhimõttest. Ekskursiooni ajaks jaama tööd ei katkestata ning õpilased näevad, mis saab jäätmetest siis, kui prügiauto need ära viib ning millise teekonna need sorteerimisjaama territooriumil läbivad,“ ütles Ragn-Sellsi turundusspetsialist Ariina Jõgeva. „2008. aasta jooksul käis sorteerimisjaamas ekskursioonil kokku üle 600 inimese, kellest enamuse moodustasid kooliõpilased ja tudengid. Jäätmete sorteerimisega on käinud tutvumas ka nende ettevõtete kollektiivid, kes ehitavad oma töö juurde valikkogumise süsteemi.“

Ariina Jõgeva sõnul on paljudele ekskursioonil käinutele tulnud üllatusena, et sorteerimisjaama ei tooda ega siin ei sorteerita olmeprügi – see viiakse otse prügimäele. „Jaamas sorteeritakse ainult liigiti kogutud jäätmeid, näiteks paber ja papp, pakendid jne – eelmisel aastal kokku 15553 tonni,“ ütles Ariina Jõgeva.

Ragn-Sells korraldab ekskursioone Suur-Sõjamäe sorteerimisjaama etteregistreerimisel. Ohutuse eesmärgil võetakse ekskursioonile kuni 15-liikmelisi gruppe ning ekskursiooni ajaks antakse kõigile kandmiseks helkurvestid. Huvilistel palume ühendust võtta telefonil 606 0414 või e-posti aadressil ariina.jogeva@ragnsells.ee.