Ragn-Sells palub kõigil majaomanikel ning haldajatel tagada lumevaba juurdepääs prügikonteineritele. Lumerohkuse tõttu võib prügikonteinerite tühjendamine viibida, mistõttu palub Ragn-Sells klientidelt mõistvat suhtumist.

„Tänavutalvine lumerohkus on küll ilus vaadata ja nauditav talispordiharrastajaile, kuid tekitab peavalu kõikidele teenindajatele – lumerohkus takistab ka prügiautode tööd,“ lausus Ragn-Sells ASi ärijuht Agu Remmelg. „Prügiautod võivad lumme kinni jääda ning mõnele poole ei pääse üldse ligi. Seepärast ei pruugi teenindamine lumerohkuse tõttu kõikjal üldse võimalik olla. Probleeme on konteineritele juurdepääsuga külateedel ja linnas majade vahel. Seepärast palume klientidelt eelkõige mõistvat suhtumist ning kannatlikkust, kui vedu hilineb või nihkub juurdepääsu puudumisel teisele päevale,“ lausus Agu Remmelg.

Agu Remmelga sõnul on lumerohkus toonud prügikonteinerite tühjendamisel Ragn-Sellsi autojuhtidele lisakoormuse. „Rohkes lumes on autode liikumine aeglasem, mistõttu on pikenenud oluliselt autojuhtide tööpäevad. Samuti on autojuhtidel paksus lumes täis konteinerite vedamine füüsiliselt raske. Ragn-Sells palub kõikidel majaomanikel ja haldajatel tagada juurdepääs konteineritele  prügikonteineri tühjendamise päeval. Samuti palume, et omanikud ja haldajad puhastaksid teepinna nii, et erineva suurusega ratastel konteinereid oleks võimalik ühe mehe poolt veokini veeretada. Koristamata lume korral on eriti raske suurte – 660 ja 770 liitriste konteinerite vedamine,“ ütles Agu Remmelg. 

„Kõige suuremad on probleemid maapiirkondades ja väiksematel tänavatel, kus teed võivad olla lahti lükkamata ning ligipääs kinnistule puudub täielikult. Palume kindlasti vaadata avatumalt ja kaugemale enda kinnistust ning kui hindate enda kinnistule ligipääsu konteineri tühjenduspäeval keeruliseks või võimatuks, siis teavitage Ragn-Sells ASi klienditeenindust, võimalusel vähemalt päev enne tühjenduspäeva, telefonil 15155, et jäätmevedu tühistataks. Kui Te vastavat informatsiooni ei ole edastanud ja kogumisauto on üritanud kohale sõita, kuid ei pääse teenindama – tee on läbimatu, konteiner lume alla mattunud, konteineri ees kõrge lumevall jms – siis esitatakse kliendile ka tühisõiduarve,“ rääkis Agu Remmelg.

„Siinkohal tahan esitada üleskutse ka maapiirkondade omavalitsustele: aidake omalt poolt oma valla inimesi! Valdades on jäätmeveol  kindlaks kujunenud nädalapäev, palun edastage vähemalt üks päev enne valla jäätmeveopäeva Ragn-Sells AS´ile informatsioon oma piirkonna läbimatutest teedest. Sel juhul jäätmete kogumisautot nendesse piirkondadesse ei saadeta ja klientidel ei ole ohtu saada tühisõiduarvet. Prügikonteiner tühjendatakse sellisel juhul võimalusel järgmisel graafikujärgsel tühjenduspäeval,“ sõnas Agu Remmelg.