Alanud sügisega kaasneb vajadus korda teha ka aiad ja pargid. Kuna koristuse käigus tekkivad biolagunevad jäätmed tuleb eraldi koguda, pakub Ragn-Sells klientidele Tallinnas ja Pärnus ning nende lähiümbruses aiajäätmete, milleks on lehed, oksad ja taimed, aga ka näiteks õunad, äravedu.

„Sügis on käes ning aktiivne lehekoristus täies hoos,“ ütles Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelg. „Siinkohal tuleb märkida, et nii nagu tuleb eraldi koguda paber ja papp, pakendid ja ohtlikud jäätmed, nii tuleb eraldi koguda ka biolagunevad aiajäätmed. Puulehti ja muid aiajäätmeid on seadusega keelatud panna olmeprügi kastidesse, sest tegemist on taaskasutatava toormega, millest saab ümbertöötlemisel toitaineterikas muld.“

Ragn-Sells ASi olme- ja biojäätmete teenusejuhi Anne Jõesaare sõnul on biolagunevate jäätmete käitlemisele ranged piirangud ning sellele tuleb väga suurt tähelepanu pöörata.

„Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete eraldi kogumine on alates 2008. aastast kohustuslik üle Eesti. 16. juulil 2010. aastal jõustuvad biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamise piirangud, mis tähendab, et prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi olla biolagunevaid jäätmeid üle 45 massiprotsendi ning see protsent peab aastatega järjest vähenema,“ rääkis Anne Jõesaar.

Et aia- ja haljastusjäätmed saaksid nõuetekohaselt käideldud, pakub Ragn-Sells nii era- kui ka kortermajadele aias ja haljasaladel tekkinud jäätmete äravedu. Biolagunevate jäätmete kogumiseks sobivad 80-, 140- ja 240-liitrised konteinerid, mille tühjendussagedust saab vajadusel ka tihedamaks muuta. Kui haljastusjäätmeid ei teki regulaarselt, sobib nende kogumiseks ka Big-Bag kott. Ühekordseks kasutamiseks mõeldud kott mahutab 1 m³ jäätmeid kogukaaluga kuni 1250 kg. Seevastu suuremate jäätmekoguste tarbeks on mõistlik tellida mahukam konteiner – 7, 14 või isegi 30m³ suurune.

Harju- ja Läänemaal on võimalik tellida ka lehekottide äraveo teenus: haljastusjäätmed tuleb panna musta või läbipaistvasse 150-liitrisisse kilekotti (saadaval kauplustes), kotisuu korralikult kinni siduda ja kotid paigutada sõiduteele võimalikult lähedale ja ühte kohta. Jälgida tuleb seda, et ühe koti kaal ei ületaks 20 kg ja neis oleks vaid biolagunevad jäätmed: lehed, taimejäätmed, muru, sammal, väikesed oksad, õunad jne.

„Meie eesmärk on aidata klientidel võimalikult mugavalt tekkinud jäätmetest vabaneda ning maksimaalne osa neist taaskasutusse suunata. Mida rohkem me üheskoos puhtamale elukeskkonnale mõtleme ja selle nimel midagi teeme, seda puhtamas Eestis me elame,“ rõhutas Agu Remmelg.