Täna avati Tallinnas Suur-Sõjamäel pidulikult jäätmekäitlusettevõtte Ragn-Sells uus jäätmekütusetehas, mis on võimeline käitlema kuni 120 000 tonni jäätmeid aastas – pool Eesti aastasest olmejäätmete kogusest. Tehase maksumus oli 14,7 miljonit eurot, millega see on käesoleva aasta üks suuremaid erasektori investeeringuid Eestis. Uus tehas võimaldab taaskasutusse suunata 85% käideldavatest jäätmetest.

  • Jäätmed
  • 11. oktoober 2011
  • Prügilat pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

“Rootsi mainekas pereettevõtte Ragn-Sells on viimastel aastatel Läänemere piirkonnas aktiivselt laienenud ning tema edusammud Eestis teevad mulle heameelt,”

ütles Rootsi suursaadik Eestis Jan Palmstierna. “Eriti hea meel on mul selle üle, et uus tehas, mille täna avasime, on tehnoloogilises mõttes üks samm ees sellest, mis täna Rootsis kasutusel on. Rootsi ettevõtete investeeringud Eestisse näitavad, et me usume Eesti majanduse tulevikku.”

Tallinna linnapea Edgar Savisaar märkis, et uue jäätmekütusetehase rajamine näitab nii keskkonnahoiu väärtustamist kui ka Eestit ja Tallinna kui väärikat ja atraktiivset investeerimiskeskkonda. “Viimasel paaril aastal on iga uue tehase avamine olnud majandusolude tõttu suureks sündmuseks,” lausus Edgar Savisaar. “Jäätmekütusetehase avamine on märkimisväärne seetõttu, et ta pakub ka ühiskonnale olulist lisaväärtust puhtama elukeskkonna näol. Tallinn on juba üks maalima puhtama õhuga pealinnu ning uus jäätmekütuse tehas aitab meil seda etalonistaatust hoida ja parandada.”

“Võin julgelt öelda, et täna avatud jäätmekütusetehase tehnoloogia on uus tase kogu Skandinaavias,” märkis Ragn-Sells ASi juhatuse esimees Rein Leipalu. “Prügilate ja ladestamise aeg on Eestis läbi – uus tehas võimaldab taaskasutusse suunata koguni 85% jäätmetest. Tuleviku jäätmekäitluse ülesanne on muuta ladestavate jäätmete maht minimaalseks – taaskasutusmäär näitab jäätmekäitluse sisulist kvaliteeti. Jäätmekütusetehas annab võrreldes masspõletusega jäätmekäitlusele konkurentsivõimelise omahinna. Jäätmete töötlusprotsessi käigus suuname kõik väärtuslikud materjalid taaskasutusse, mida masspõletuse puhul praktiliselt ei tehta. Tehase valmimisega on Ragn-Sells jätkuvalt kõige rohelisem jäätmekäitlusettevõte Eestis.”

Tehase ehituse peatöövõtja, AS-i Maru Ehitus juhatuse esimees Tõnu Kull ütles, et Ragn-Sellsi jäätmekütusetehase projekteerimine ja ehitamine oli vastutusrikas ja keerukas ülesanne, mis nõudis meeskonnalt pingutust ja õppimisvõimet. “Kuna uus tehas ei ole ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid kogu Skandinaavias, andis töö meile hindamatuid kogemusi tulevikuks,” sõnas Tõnu Kull. “Usun, et Ragn-Sellsi jäätmekütusetehas on eeskujulik näide ettevõtluse ja sotsiaalse vastutuse ehk keskkonnahoiu edukast koostoimimisest.”

“Jäätmekütusetehases on ca 8700 m² netopinda ning selle tehase teeninduspiirkond on kuni 150 kilomeetrit Tallinnast,” lausus Ragn-Sells ASi ärijuht Agu Remmelg. “Ragn-Sellsi jäätmekütusetehas hakkab tootma kõrgekvaliteedilist jäätmekütust, mida saavad kasutada tootmisettevõtted – näiteks Kunda tsemenditehas ja teised litsentseeritud tootmisettevõtted Eestis ning välismaal. Tehase võimsus on kuni 120 000 tonni jäätmeid aastas, mis on peaaegu pool Eestis tekkivast olmejäätmete kogusest.”

Agu Remmelg lisas, et Ragn-Sells arendab samas ka Euroopa Ühtekuuluvusfondi ligi 1,25 miljoni euro suuruse toetuse abil valikkogutud biojäätmete taaskasutuskompleksi. “Uues tehases sorteerime jäätmed ning suuname vastavalt jäätmeliigile sinna, kus neist kõige enam tulu tõuseb – biolagunevad jäätmed lähevad näiteks kompostmullaks ja täitematerjaliks,” selgitas Agu Remmelg. “Töötlusel eraldame kõik taaskasutuskõlbulikud materjalid: metall, plastik ja paber ning inertsed jäätmed, mida saab kasutada ehituses täitematerjalina. Peamine eesmärk on maksimaalne taaskasutus ning keskkonnahoid – rohelisem Eesti.”