Ragn-Sells tuletab meelde, et vanapaberit ei tohi visata olmejäätmete ega pakendikonteineritesse, vaid seda saab tasuta ära anda jäätmejaamas. Samuti on kortermaja juurde tellitud paberi konteineri äravedu hinnalt soodsam kui olmeprügi vedu.

„Kuigi jäätmete sorteerimise kohustus kehtib juba pea kaks aastat, tekitab see siiani omajagu segadust – näiteks kuidas vabaneda vanapaberist. Tuletame kõigile meelde, et vanad ajalehed, ajakirjad ja raamatud ei ole pakendid vaid vanapaber ning neid ei tohi viia olmejäätmete ega pakendikonteineritesse,“ ütles Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelg. „Kaupluste juures ja muudes avalikes kohtades asuvad pakendikonteinerid on mõeldud ainult pakendite, mitte vanapaberi äraviskamiseks. Vanapaberist vastutustundlikult vabanemiseks tuleb viia see jäätmejaama.“

„Ragn-Sellsi opereeritavates Tallinna, Tabasalu, Rapla ja Läänemaa jäätmejaamades saab vanapaberit ära anda tasuta. Vanapaberi äratoomist soovitame võimaluse korral ühendada teiste, tavalistesse prügikonteineritesse mittesobivate jäätmete veoga – jäätmejaamad võtavad tasuta või käitlustasu eest vastu nt töötlemata puitu, rehve, vanametalli, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning puhtaid pakendeid,“ lisas Agu Remmelg.

„Kõikidel enam kui viie korteriga kinnistutel on kohustus koguda paberit ja pappi eraldi. Selleks saab tellida paberi ja papi konteineri, kuhu võib visata puhtaid ja kuivi ajalehti, ajakirju, kaanteta raamatuid, pappkaste ning paberpakendeid. Kindlasti sobivad sellisesse konteinerisse ka kõik posti teel saabuvad paberist reklaamlehed ja kataloogid.  Lisaks sellele, et antud jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete konteinerisse, on paberi ja papi konteineri tühjendamine üldjuhul ka soodsam kui olmejäätmete konteineri tühjendamine,“ ütles Ragn-Sellsi pakendi- ja paberijäätmete teenusejuht Kalle Grents.

„Ragn-Sellsis moodustab taaskasutatud materjalidest suurima osa just vanapaber, seda paljuski tänu sellele, et inimesed on hakanud hoolikamalt sorteerima – taaskasutusse suunamiseks peab vanapaber olema kuiv ning määrdumata – vorsti või heeringa pakkimiseks kasutatud ajaleht ei ole sobilik, sest see on ise määrdunud ja võib rikkuda ka ülejäänud konteineri sisu. Vanapaberi taaskasutusse suunamine on väga keskkonnasõbralik – ühe tonni paberi tootmine vanapaberist säästab 17 puud,“ lisas Kalle Grents.

Tallinna jäätmejaam asub Suur-Sõjamäe tn 31a, Tabasalu jäätmejaam Kooli tn 5, Rapla jäätmejaam Ülejõe külas Rapla vallas ning Läänemaa jäätmejaam Pullapääl Ridala vallas.