Ragn-Sells ASi selle aasta lõpus Tallinnas valmiv kõrgtehnoloogiline segaolmejäätmete mahhaanilis-bioloogilise töötlemise tehas Tallinnas, Suur-Sõjamäe tööstuspargis, on jõudnud etappi, kus sarikad on paigas ning juba ka pool katust paigaldatud.

„Oleme jäätmekütusetehase ehitusega kenasti graafikus. Mai viimasel nädalal alustavad tehnoloogiatarnijad ettevalmistustöid ning juuni alguses käivitub tehnoloogia paigaldamine rajatavas tehases juba täies mahus,“ rääkis Ragn-Sells ASi ärijuht Agu Remmelg. „Septembri lõpul algab katseperiood ning häälestamine, täismahus kasutamiseks antakse tehas meile üle käesoleva aasta jõuludeks.“

Täismahus töötades võimaldab nii Baltikumis kui ka Põhjamaades ainulaadne jäätmekütuse tehas käidelda kuni 120 000 segaolmejäätmeid, millest niiskuse aurustumist arvestades suunatakse kuni 85% materjalina taaskasutusse. Peamine osa, ligikaudu 60%, on tahke jäätmekütus, mis oma omadustelt on isegi parem kui sellised Eestis levinud energiaallikad nagu põlevkivi ja hakkpuit.

Sellise taaskasutusmäära segaolmejäätmete käitlemisel tagab Skandinaavias ja Põhja-Euroopas ainulaadse tehnoloogia kasutamine, mis tarnitakse Saksamaalt, Hollandist ning Suurbritanniast. Jäätmed plaanib Ragn-Sells kokku koguda ja tehasesse suunata tehase ümbrusest kuni 150 kilomeetri raadiuses. Investeeringu kogumaksumus on 14,7 miljonit eurot.