Käimasoleval rahva ja eluruumide loendusel on interneti teel ankeedid täidetud juba üle poolte Eesti elanike kohta. Internetis saab rahvaloendusel osaleda vaid homme hilisõhtuni.

30. jaanuari kell 05.00 seisuga oli rahvaloenduse ankeet täidetud internetis 682 499 inimese kohta, mis moodustab 52% Eesti arvestuslikust rahvaarvust. Protsentuaalselt oli enim loendatuid Tartumaal (59%), Harjumaal (58%) ja Raplamaal (52%).

Internetis saab rahvaloendusel osaleda vaid 31. jaanuari südaööni, ülejäänuid külastab rahvaloendaja ajavahemikus 16. veebruar – 31. märts.

„E-rahvaloendusel osaleda soovijad peaksid kiirustama, sest internetis saab loendusel osaleda veel vaid kaks päeva,“ ütles Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp. „Kui e-rahvaloendusel osalemine on jäänud varem pooleli, siis on praegu ka viimane võimalus ankeedid lõpuni ära täita.“

Internetis saab loendusankeedi täita rahvaloenduse veebilehel www.REL2011.ee kuni 31. jaanuarini. Rahvaloendusel saavad enda kohta ankeedi täita kõik üle 15-aastased Eestis püsivalt elavad inimesed, laste eest täidavad ankeedi nende vanemad või hooldajad.

E-loendusel osalemise käigus tekkivate küsimustega saab pöörduda rahvaloenduse klienditoe poole klienditugi@stat.ee või telefonil 625 9100.

Loendatud inimeste arvu maakondade kaupa leiab rahvaloenduse veebilehelt www.stat.ee/58604. Loenduse edenemise statistika uueneb kord tunnis. Arvestama peab, et veebilehel avaldatud tabelis kajastuvad ka topelt loendatud inimesed. Andmed korrastatakse pärast loendust andmetöötlusel ja iga inimene läheb arvesse üks kord.