Talvel jalgrattaga sõitmist takistavad kõige rohkem eelarvamused. Vaatamata jalgrataste pikale ajaloole on talvel sõitmine ikka veel uudne ja seda peetakse ohtlikuks. Tegelikult on talvel sõitmine ettevaatusabinõusid tarvitades sama ohutu kui muudel aastaaegadel.

Kuidas tekivad siis sellised eelarvamused? Paljudel juhtudel on arvatavasti põhjuseks talvist jalgrattasõitu puudutava arutelu puudumine. Veel hiljuti piirdus avalik arutelu vaid ebatäpse tõdemusega, et keegi ei sõidagi talvel jalgrattaga. Eelarvamuste tekkimisele aitasid kaasa nii vastuargumentide puudumine, talve jälestamine, kui ka arusaam, et talvel sõitmine on nagu ekstreemsport.

Kuna jalgrattaga sõidetakse üha enam aastaringselt, on ka talvise jalgrattasõidu maine avalikkuse silmis muutumas. Näiteks võetakse seda juba osana rahva tervist puudutavatest küsimustest. Rattasõidust rääkides keskendutakse sageli liikumise tervislikkusele. Samas ei räägita aga piisavalt selle kasust üldisele rahva tervisele ja võimest leevendada ühiskonnas levivaid terviseprobleeme nagu kehaline tegevusetus, rasvumine ja diabeet.

Üha rohkem rahva tervise edendajaid julgustavad inimesi talvel jalgrattaga sõitma hoolimata arusaamadest selle ohtlikkuse kohta. Veebruari alguses toimus Minneapolise linnas ülemaailmne talvise jalgrattasõidu kongress, mille sponsoriks on Minnesota osariigis asuv tervise edenduse organisatsioon (Center for Prevention at Blue Cross and Blue Shield of Minnesota). Organisatsiooni rahastatakse hüvitistest, mis saadi juba kümme aastat tagasi toimunud edukatest kohtulahingutest tubakafirmade vastu.

Organisatsiooni juht Janelle Waldock ütles, et nad toetavad kongressi talvise jalgrattasõidu kasulikkuse tõttu. Vaatamata jääl ja lumel sõitmisega kaasneda võivatele ohtudele on nad kindlad, et talvel jalgrattaga sõitmine on tervisele kasulik ning aitab püsida vormis ja aktiivsena. Samuti pooldab organisatsioon jalgrattateede võrgustikke ja talvist hooldust, mis ei kuulu otseselt nende tegevusalasse.

Hiljuti küsitleti organisatsiooni liikmeid ja selgus, et talvel segavad sportimist lahtilükkamata teed ja kehv teehooldus. Enam kui pooled küsitletutest oleksid valmis talvekuudel rohkem sportima, kui paraneks lumekoristus kõnni- ja kergliiklusteedel. Waldocki sõnul takistabki see talvist aktiivsust.

Tegemist oli küll ühe küsitlusega ühes USA osariigis, kuid võiks ju eeldada, et sama arvavad ka muud talvise lumikattega alad maailmas. Seetõttu ongi oluline küsida, kas inimeste tervis paraneb kui talvel saaks rattaga lihtsamalt sõita? Veel mõned aastad tagasi oleks selle peale naerdud, sest kes ikka talvel jalgrattaga sõidab. Praegu võiks sellele küsimusele vastamise aga jätta rahva tervise ekspertidele, sest neil tundub olevat selge seisukoht.


Lugu pärineb kanada ajalehest Calgary Herald.