Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kohtus täna ülemaailmse loodushariduse programmi Globe peakoordinaatori professor Teresa Kennedyga, kõne all oli loodusteaduste ja tehnoloogia õpetamine ning uurimuslik õpe, millele varasemast enam pööravad tähelepanu aasta alguses valitsuse poolt kinnitatud üldhariduskoolide riiklikud õppekavad ning ülikoolidele esitatav riiklik koolitustellimus.

Globe rahvusvahelises keskkonna- ja kliimahariduse programmis osalemine on Eesti koolides saavutanud kindla koha, eelmise aasta seisuga osales programmis 53 Eestimaa kooli. Uute õppekavade kontekstis on olulised sellised teemad nagu keskkonna- ja kliimaharidus ning tehnoloogiliste vahendite kasutamine looduse uurimisel (nt GPS, kiirgustermomeetrid jms). Uued õppekavad tähtsustavad uurimuslikku õpet ja õues õpet, mida Globe programmis osalemine kindlasti soodustab.

„Loodusteaduste ja tehnoloogia õpetamises on edukaid lahendusi leida isegi keerulisem kui loodusteadustes ja tehnoloogias enestes,“ ütles minister Lukas.

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas järgmiseks kolmeks aastaks Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid Globe programmi põhimõtete rakendamiseks kõigis Eesti koolides: õpetajakoolituseks, meie koolidele sobivate õppematerjalide väljatöötamiseks ning e-õppeks. Eesmärgiks on muuta rahvusvaheline kogemus uurimuslikus õppes ja praktilises keskkonnahariduses kättesaadavaks kõigile Eesti koolidele. 1994. aastal alanud Globe’i programmi on haaratud enam kui 10 000 kooli 97 riigist.


Professor Kennedy viibib Tartus seoses täna alanud kolmanda Loodusteadusliku ja Tehnoloogiahariduse Maailmakonverentsiga, kus osaleb ligi 200 valdkonna spetsialisti 40 riigist ja mille täna hommikul avas minister Lukas.

Konverentsi tervitades ütles minister, et loodusteaduste ja tehnoloogia õpetamise edendamine koolides on täna Eesti haridussüsteemi üks peamisi ülesandeid. Lisaks koolidele tuleb nende ainete populaarsust suurendada ühiskonnas üldiselt ja siin saavad palju ära teha just sellised rahvusvahelistel võrgustikel põhinevad projektid nagu Globe, vajalikke kogemusi vahendab ka täna alanud konverentsi korraldav Rahvusvahelise Loodusteadusliku Hariduse Assotsiatsioonide Liit (ICASE).

ICASE konverentsi peakorraldajaks on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskus koostöös Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti loodusainete õpetajate liitudega. Õla panid alla Haridus- ja Teadusministeerium, sihtasutus Archimedes, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EMT ja Kaleva Travel.