Päästame Eesti Metsad MTÜ osales Brüsselis 20.-21. novembril metsa biomassi ja biokütuste teemalisel rahvusvahelisel seminaril, mille ajal toimus ka kunstiaktsioon “ICARUS”

  • Maamajandus
  • 22. november 2023
  • Foto: Kunstiaktsioon "Ikaros" tööstusrevolutsiooni sümboli John Cockerilli kuju kõrval / Pressifoto

Dubais toimuvale COP28-le eelneval nädalal saatis rahvusvaheline looduskaitseorganisatsioonide koalitsioon (Euroopast, Aafrikast ja Põhja-Ameerikast) ELi uuele kliimavolinikule Wopke Hoekstrale kirja ja Brüsselis Place du Luxembourg' i  platsil visuaalse kunstiaktsiooniga "ICARUS" kiireloomulise sõnumi.

Sõnumiks on üleskutse kiirelt karmistada president Von der Leyeni pakutud ülemaailmset taastuvenergia eesmärki. Looduskaitsekoalitsioon kutsub ELi kliimavolinik Hoekstrat üles eelseisval COP28 tippkohtumisel jätma biomassi põletamise välja ülemaailmsest taastuvenergia eesmärgist ning edendama poliitikat, mis seab esikohale metsad, bioloogilise mitmekesisuse, õhukvaliteedi ja kliima. IPCC märkis juba 1997. aastal, et kuigi puidu põletamine on "tehniliselt taastuv" (puud kasvavad tagasi 50-100 aasta jooksul), on seda praktikas raske määratleda kui "tõeliselt taastuvat".

          "Saksamaal põletatakse peaaegu 50% kasutusse võetavast puidust. Selle näitajaga on Saksamaa puidu põletamisel ELis esirinnas. Puitu kliimaeesmärkide täitmiseks põletades õõnestame me oma kliimat, bioloogilist mitmekesisust ja tulevikku." Jana Ballenthien, ROBINWOOD, Saksamaa

           "Toimivad metsa ökosüsteemid mängivad olulist rolli kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel ning see roll muutub järgmistel aastakümnetel veelgi olulisemaks. Ometi põhjustab ELi kasvav nõudlus puidugraanulite järele energia tootmise eesmärgil ulatuslikku metsade hävitamist nii ELis kui ka väljaspool seda."

Martin Pigeon, FERN

             "Tööstuslik metsade põletamine fikseeriti Kyoto protokollis 1997. aastal, sest tollased läbirääkijad uskusid, et kasutatav metsa biomassi hulk saab olema piisavalt väike ning metsad jõuavad taastuda. Metsa biomassi kasutamine ei olnud kunagi mõeldud toimima selliselt, et puitu transporditakse põletamise eesmärgil ühest riigist miljonite tonnide kaupa tuhandete kilomeetrite kaugusele teise riiki."

Fenna Swart, Clean Air Committee, Madalmaad


Looduskoalitsiooni sõnul on Euroopa Liidul oluline roll metsade säilitamise propageerimisel elurikkuse kaitsmise, õhukvaliteedi parandamise ja kliimamuutuste leevendamise eesmärgil. ELi hiljutised ja tulevased õigusaktid, nagu elurikkuse strateegia, metsastrateegia ja metsade monitoorimise määrus, rõhutavad ELi kohustust metsi kaitsta, taastada ja nende pindala laiendada. Mitte vähendada. Seepärast on looduskaitse koalitsiooni sõnul oluline, et EL tunnistaks, et biomassi jätkuv kasutamine kütusena õõnestab neid eksistentsiaalseid ja teaduspõhiseid kohustusi.


Kontekst ja taust

Kunstiaktsioon "ICARUS"


20. novembril kell 13.00 toimus Brüsselis Place du Luxembourg'i väljakul rahvusvahelise metsa- ja looduskaitsjate koalitsiooni kunstiaktsioon pealkirjaga: ICARUS. Kunstiaktsioon "ICARUS" on nii esteetiline kui ka filosoofiline kujund. Kunstiaktsioon sisaldas etendust, kus koalitsiooni liikmed hoidsid käes kahte suurt musta tiiba. Selle tulemusena toimisid liikmed Ikarose elava kehana, mis pani kuju väljakul ellu ärkama. 2,5 m laiuste mustade tiibadega Ikaruse kuju viitab uhkuse ohtudele. Ikarose lend on metafoor inimese piiride ületamise kohta, mille tulemuseks on antud juhul metsade põletamine nn säästva energia saamiseks. 

Väljaku keskel on 19. sajandi Briti-Belgia töösturi John Cockerilli kuju, mis sümboliseerib tööstusrevolutsiooni. Kunstiaktsioon koos Ikarosega näitab, kust me ühiskonnana alustasime ja kuhu see meid on viinud. 

 

Avatud kiri


Kiri ELi kliimavolinikule W. Hoekstrale ülemaailmse taastuvenergia eesmärgi kohta enne COP 28 konverentsi toimumist. Loe kirja inglise keeles siin:


Biomass


Metsa biomassi kasutamine tuleb järk-järgult lõpetada, kuna ülemaailmne energiasüsteem on minemas üle taastuvatele energiaallikatele. Neid punkte on korduvalt rõhutatud paljudes teaduslikes aruannetes. Metsapuidu põletamisel tekkiv netoheide on aastakümneid ületanud fossiilkütuste heitkoguseid ning ei ole ette näha, et biomassiga oleks kunagi võimalik saavutada poliitiliselt soovitud "süsinikuneutraalsus".

Umbes 41% ELi taastuvenergia sisendist pärineb puidu biomassi põletamisest, millest umbes pool pärineb otse metsadest. Enam kui pool ELis raiutud puidust põletatakse energia saamiseks. See osakaal on suurenenud pärast seda, kui ELi õigusaktides kehtestati puidu biomassi kasutusele turustiimulid ehk riiklikud toetused. Sellise turumoonutuse tulemusena toimuvad ulatuslikud lageraied on viinud metsade seisundi ulatusliku halvenemiseni ja isegi muutnud osade liikmesriikide - nagu näiteks Eesti - metsad süsinikuheitjaks selle asemel, et olla süsiniku neelaja ja salvestaja.

Rahvusvaheline looduskaitsekoalitsioon kutsub Wopke Hoekstrat üles seisma eelseisval COP28 tippkohtumisel selliste taastuvenergia lahenduste eest, mis välistavad metsa biomassi ning edendama poliitikat, mis seab esikohale metsad, bioloogilise mitmekesisuse, õhukvaliteedi ja kliima.