Keskkonnaminister pikendas ettevõtetele ressursitõhusate investeeringute toetamiseks mõeldud taotlusvooru märtsi lõpuni ning suurendas vooru eelarvet 35 miljoni euroni.

  • Majandus
  • 9. jaanuar 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

“Meie eesmärk on lähiaastail suunata Eesti ettevõtlus ringmajanduse ülevõtmiseni, kuid sellele peab riik ka ise õla alla panema. Toetus täidab üht ringmajanduse põhieeldust – edendab ressuristõhusust ja aitab muuta tootmist seeläbi ka keskkonnasõbralikumaks,” ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Mullu avatud ja praegu 29. märtsini pikendatud taotlusvoorust saavad toetust taotleda viie sektori tööstusettevõtted – puidu-, toiduaine-, mäe-, paberi- ja tselluloositööstus ning mineraalseid materjale töötlevad ettevõtted.

“Ressursitõhusate investeeringutega saavutatakse senisest tõhusama ressursikasutuse ehk väiksemate kuludega tootmisprotsess, mis kasvatab ettevõtete majandustulemusi ning suurendab konkurentsivõimet,” ütles Kiisler ning lisas, et järgmistes taotlusvoorudes plaanitakse toetuse saajate ringi laiendada ka teistele sektoritele.

2017. aastal toetati kuut ressursitõhusat investeeringut kogusummas 5,83 miljonit eurot (graafik1). „Esimene aasta näitas, et suur huvi on puidusektori tõhustamisel, mistõttu suurendasime just selle sektori eelarvet 10 miljoni võrra,” selgitas Kiisler ja lisas, et ressursikasutuse analüüside tegemine on ajamahukas ja seetõttu otsustati uue vooru välja kuulutamise asemel pilootvooru pikendada. 2017. aastal toetust saanud projektidest saab lugeda siit.

Ressursitõhusate investeeringute taotlemine toimub mitmes etapis. Esmalt viivad koolitatud audiitorid toetust taotlevas ettevõttes läbi põhjaliku ressursikasutuse analüüsi, et hinnata senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub konkreetne investeeringuvajadus ning toetussumma.

Ressursitõhususe analüüside toetustaotlustele on vooru  avamisest alates antud 37 positiivset vastust, kogusummas 202 705 eurot (graafik 2)

Ressursitõhusate investeeringute toetusvoor numbrites:
•110 miljonit eurot on ette nähtud ressursitõhususe meetmest toetuste jagamiseks kuni 2020. aastani;
•35 miljonit eurot läheb ettevõtete vahel jagamiseks hetkel kestvas toetusvoorus; Iga ettevõte saab selles voorus toetust taotleda kuni 2 miljonit eurot;
•7500 euroga toetatakse ettevõttes ressursitõhususe analüüsi läbiviimist.