EASi ja KredExi ühendasutus rahastas kevadel Eesti tudengite loodud uuendusliku moodulehitise väljatöötamist, milles ehitusmaterjalina kasutataks põhku. Eesti Kunstiakadeemia arhitektide ja Tallinna Tehnikaülikooli inseneri ühisprojekt kannab nime "Moodulsüsteemi 1+x arendus, tehnomooduli väljatöötamine ja põhu kui materjali kasutamise uurimine".

Magistriõppe tudengitest koosneva 1+x meeskonna eesmärgiks on ehitussektori suunamine kliimaneutraalsuse ja jätkusuutlikkuse poole. Meeskond keskendub traditsioonilisi ehitustavasid ümber mõtestavale  mustersüsteemis projekteerimisele, ökoloogilistele materjalidele, nagu näiteks põhk, ning modulaarsele ehitusviisile.

„Meeskonna nimi 1+x tulenebki mustersüsteemist. Nutika mooduli ümber saab kasvada teadmatu arv ruumimooduleid, mis loovad tervikliku süsteemi,“ rääkis meeskonna liige  Triinu Amboja (EKA).

Ehitusprojekti kandvaks ideeks on mustersüsteem, mille tuumaks on nutikas moodul, mis kontrollib ja juhib hoone tehnosüsteeme, sealhulgas vett, elektrit ja kütmist. Sellise süsteemi abil saab hoone toimida ka isemajandavalt.

Projekti autorite sõnul saab mustersüsteemi vaadelda kui ruudulist paberilehte – ruudustikku saab vastavalt täita või kahandada. Kohandades mõningaid piiritlusi jääb vabadus arhitektide enda loomingule.

Jätkusuutlikkust silmas pidades uurib meeskond ka biogeensete ehk ökoloogiliste materjalide kasutamist, mis võimaldab ehitada kõrge kvaliteediga ja samas keskkonnasõbralikke hooneid.

Suur roll on projekti puhul põllumajanduse jääkproduktil põhul. See on 1+x hoonestuse põhiline materjal just oma heade akustiliste, soojuspidavuse ja ka tuleohutuse näitajate tõttu.

Järgneva 15 kuu jooksul viib arhitektide ja inseneride meeskond läbi eeluuringud, koostavad eelprojekti ning töötavad välja veebipõhise platvormi, mis võimaldab hoonete kiiret projekteerimist.

Projekti rahastatakse riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse rahastamise vahenditest.

 

Lisainfo:

 

1plussx.com/

www.instagram.com/1plussx/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg%3D%3D

www.linkedin.com/company/93239361/admin/feed/posts/

www.facebook.com/profile.php?id=100090876713304

Põhumaterjalist moodulsüsteemi 1+x arendamise meeskond. Ees vasakult: Aneth Traumann (EKA), Triinu Amboja (EKA);  Taga vasakult: Rasmus Meema (Taltech), Rosmarii Kukk (EKA), Valerii Kingberg (EKA), Liispet Viira (EKA) / Kaimar Tauri Tamm
Põhumaterjalist moodulsüsteemi 1+x arendamise meeskond. Ees vasakult: Aneth Traumann (EKA), Triinu Amboja (EKA); Taga vasakult: Rasmus Meema (Taltech), Rosmarii Kukk (EKA), Valerii Kingberg (EKA), Liispet Viira (EKA) / Kaimar Tauri Tamm