Kuni 2029. aastani aitab riik Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil ettevõtetel muutuda ressursihoidlikumaks ja vähendada oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. Kokku investeeritakse ringmajanduse edendamiseks 111 miljonit eurot.

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Kaupo Heinma sõnul on rohepöörde üks lahutamatu osa ringmajanduse edendamine. „Eesti majandus peab muutuma kestlikumaks ja ressursisäästlikumaks, et ühelt poolt hoida meie keskkonda, kuid teisalt tagada ka ettevõtete pikaajaline konkurentsivõime,“ ütles Heinma.

„Selleks, et kestlikku arengut kiirendada ja toetada ettevõtteid keskkonnavaldkonna pingutustes, kujundasime struktuurivahenditest eelmisel perioodil välja toetusmeetme. Tahame sellega suurendada Eesti ressursitootlikkust ehk raha hulka, mida ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Piltlikult öeldes aitame ettevõtetel ühest sidrunist rohkem mahla välja pigistada,“ selgitas Heinma.

Ettevõtted võtavad ressursitõhususe suurendamiseks kasutusele energiasäästlikumad ja innovaatilisemad tehnoloogiad koos toetavate IT-lahendustega. See aitab kokku hoida ressursse, muuta meie ettevõtted kestlikumaks ja suurendada nende konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.

Eesti ettevõtted on näidanud suurt huvi, et neil on soov vähendada oma keskkonnajalajälge ja panustada kliima- ja ringmajanduse eesmärkide saavutamisse. Ettevõtted on olnud tublid tootmise tõhustamisel, kuid vaatamata sellele on vajalik seda valdkonda veel edendada. Seetõttu toetab riik Euroopa Liidu struktuurivahenditest perioodil 2021–2027 tööstus- ja teenindussektori ettevõtteid.

Kuidas jaotuvad struktuurivahendid?

  • Ringmajanduspõhiste tootmis- ja tarbimismudelite kasutuselevõtu edendamine – 6 mln
  • Jäätmetekke ja pakendamise vältimine ja vähendamine, toodete korduskasutuse edendamine – 10 mln
  • Jäätmete liigiti kogumise infrastruktuuri toetamine – 35,5 mln
  • Ringlussevõtu võimekuse tõstmine ja ohutu materjaliringluse tagamine – 25 mln
  • Tööstuse ja teenindussektori, sh VKE-de energia- ja ressursitõhususe tõstmine ja auditite toetamine – 34,5 mln

2017. aasta alguses avatud meetmest on investeeringuteks toetust saanud 178 projekti kogumahuga ca 66 miljonit eurot. See on kaasa toonud lisaks 124 miljonit eurot erasektori vahendeid. 163 projekti on praegu lõppenud. Ressursitõhususe meetmest oli toetuse saajaid kõige enam puidusektorist, kuid rohkelt toetuse saajaid oli ka metalltoodete ja mäetööstuse sektoris.