SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega toetab riik KIKi keskkonnaprogrammist 64 keskkonnateadlikkuse projekti kokku 937 757 euroga.

Keskkonnateadlikkuse edendamiseks toetatakse organisatsioonides rohelise kontori põhimõtete rakendamist, teavituskampaaniate korraldamist ja teabekandjate koostamist ning sihtrühmale kättesaadavaks tegemist.

Suurima toetussumma 259 664 eurot, saab MTÜ Loodusajakiri ajakirjade Eesti Loodus ning Eesti Mets väljaandmiseks 2017. aastal.

Matsalu Loodusfilmide Festivali läbiviimist toetab riik 43 078 euroga. Aasta looma mäkra tutvustava kampaania läbiviimist toetatakse 30 598 euroga ning 2017. aasta linnu turteltuvi  tutvustamist 26 794 euroga.

Eesti Ornitoloogiaühing saab 17 888 eurot projekti „Pesakaamerad - loodus kooli, koju ja kontorisse“ elluviimiseks. 2017. aasta kevadeks paigaldatakse seitse veebikaamerat, mille kaudu saab kahel pesitsushooajal jälgida erinevate kaitsealuste või probleemsete liikide pesas toimuvat. Veebikaamerate lingid tehakse kõigile kättesaadavaks portaali www.looduskalender.ee  ja www.eenet.ee kaudu.

„Arvestades pesakaamerate kasutajate suurt hulka, võimaldab reaalajas ülekanne mõjutada väga paljusid inimesi mõistma, missuguseid tingimusi kaitstavad liigid oma pesapaigal vajavad. Ka looduskaitseliste piirangute kohta saame seeläbi kas kinnitust või argumente nende muutmiseks,“ ütles Andres Kalamees Eesti Ornitoloogiaühingust.

Koos kevadel rahastusotsused saanud keskkonnaharidusprojektidega, millele saab toetust taotleda lihtsustatud korras ja ühtekuuluvusfondi projektide kaasfinantseerimistega, on KIK 2016. aastal keskkonnaprogrammist toetanud 903 keskkonnaprojekti kokku 33,7 miljoni euroga. Kõik rahastatud projektid.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus.

Järgmine keskkonnaprogrammi taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2017. aasta alguses.