Põllumajandusministeerium töötab koos Maaelu Edendamise Sihtasutusega (MES) välja meetmete paketi, mis leevendaks põllumeeste rasket majanduslikku olukorda ja krediidiraskusi. Paketi maksumus küünib miljardi kroonini.

Viimastel kuudel on kiiresti langenud põllumajandustoodete kokkuostuhinnad ning põllumeestel on muutunud keeruliseks pankadest nii laenu kui käibekrediidi saamine.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seedri sõnul on riigi võimalused põllumeestele appi tulemiseks piiratud, kuid koostöös MESiga üritatakse leida lahendusi käibekrediidi nappuse leevendamiseks.

Juba sellel neljapäeval toimuva MESi nõukogu ajaks teeb ministeerium MES’i nõukogule ettepaneku põllumeestele antava täiendava laenu tingimuste kohta, mis arvestaksid ka Euroopa Liidu ühise turukorralduse reeglitega. MESil on võimalik teiste toodete arvelt selle jaoks eraldada kuni 100 miljonit krooni, millest aga kindlasti ei piisa.

Lisaks on põllumeestel võimalik MESist saada erinevaid tagatisi, et oma majandustegevust paremini planeerida. MES on võimeline laene ja tegevusi tagama miljardi krooni ulatuses.

Samuti otsitakse koos MESiga võimalusi, kuidas tulla appi Hiiumaa piimatootjatele, kes oma erilise asukoha tõttu sattunud suurtesse raskustesse. Hiiumaa tootjatele kavandatakse ajutist, kolme kuni kuue kuu pikkust abimeedet, mis aitaks tootjatel toime tulle nii suurte piima transpordikuludega, kui ka toorpiima üldise kokkuostuhinna langusega. Seedri sõnul võib Hiiumaa piimatootjate lühiajaline abi jääda vahemikku 300 000 kuni miljon krooni.

Lisaks alustab ministeeriumi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi leidmaks võimalusi põllumajandustoetuste osaliselt varasemaks välja maksmiseks.

Seedri hinnangul on selge, et kõiki üldisest majandusolukorra halvenemisest tingitud raskusi abipaketiga lahendada ei suudeta ning seetõttu on väga oluline, et põllumehed kasutaksid eelmise aasta lõpus ja selle alguses makstud toetusi väga kaalutletult, sest kõige raskem aeg saabub nende jaoks tõenäoliselt just kevadel.