6. märtsil avalikustas Rimi mulluse vastutustundlikkuse aruande, mille keskmes on toidukao ja süsinikuheitme vähendamine, vähekindlustatud peredele toidukaardi lansseerimine koostöös sotsiaalministeeriumiga ja uuenduslikud keskkonnasõbralikud algatused.

  • Tarbimine ja tervis
  • 7. märts 2024
  • Foto: Rimi poe avamine Tallinnas Szolnoki piirkonnas / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

  • Rimi Eestis täideti 2025. aastaks seatud eesmärk vähendada toidukadu poole võrra.
  • Annetati 1474 tonni toitu - Rimi Eesti on jätkuvat Eesti Toidupanga kõige suurem annetatud toidu allikas.
  • Eestis jäi trükkimata 39% kõigist ostutšekkidest, mis teeb kokku ligikaudu 1,4 tonni paberit
  • Lansseeriti unikaalne toidukaardi süsteem koostöös sotsiaalministeeriumiga Euroopa Liidu toiduabi jagamiseks.

 

Vastutustundliku ettevõtluse RAPORT 

Kogu Rimi Baltic on 2016. aastaga võrreldes vähendanud toidujäätmeid 29%. Ettevõtte eesmärk on toidukao vähendamine 50% võrra 2025. aasta lõpuks võrreldes 2016. aastaga. Rimi Eesti on aga 2025. aastaks seatud eesmärgi juba saavutanud - mullu oli Rimi Eestis 2016. aastaga võrreldes toidujäätmeid 58% vähem. Müügist moodustas toidukadu 2023. aastal 1,09%.

“Suure hüppe toiduraiskamise vähendamisel võimaldas meil teha reaalajas toimiv allahindluskleebiste süsteem, millega saame läheneva “kõlblik kuni” tähtajaga tooteid kauplustes esile tõsta. Nii vähendasime mullu toidukadu poole tonni võrra. Suure osa sellest toidust, mis siiski üle jääb, annetame juba aastaid Toidupangale, mitte ei viska prügikasti. Eelmisel aastal andsime Toidupangale 1,4 tonni toitu ning uuendusena alustasime sügavkülmutatud toidu annetamist,” rääkis Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats. ”ÜRO on seadnud eesmärgiks vähendada toidukadu aastaks 2030. poole võrra. Me oleme sellest ambitsioonikamad ja teeme igapäevaselt tööd, et toiduraiskamist vähendada. Sageli kritiseeritakse toidukao pärast ettevõtteid - kauplusi ja restorane. Statistika aga näitab, et suur enamus toidukaost tuleb tegelikult kodudest. Hüppe toidukao vähendamises teeme siis, kui pered hakkavad enam jälgima, et vähem toitu prügikasti jõuaks.”  

Rimi Baltic on juba alates 2021. aastast kliimaneutraalne ettevõte ja jätkab tööd süsinikujalajälje vähendamiseks. Võrreldes 2022. aastaga vähenes süsinikuheide mullu 7%, alates 2020. aastast on vähenemine 16%. Eestis vähenes süsinikuheide mullu samuti 7%. “Nii suure muutuse saavutamise tänu külmutusseadmete ümberehitusele. Uutes süsteemides on vähem freooni, mis omakorda tähendab väiksemat lekkeohtu ja vähem CO2 heidet,” sõnas Bats. Eestis on 2023. aasta lõpu seisuga veel vaid 10 Rimi kauplust, kus külmikud on keskkonnasõbralikumate vastu vahetamata ja see protsess on kavas peagi lõpule viia.  

Samuti tegeleb ettevõte aktiivselt plastiku vähendamisega pakendites. “Tegutseme selle nimel, et meie omamärgitoodete pakendites kasutatakse aina rohkem ringlussevõetavaid, korduvkasutatavaid või korduvtäidetavaid pakendeid. Mullu jõudsime selleni, et 68% meie omamärgitoodetest on korduskasutatud või kergesti ümbertöödeldavas pakendis,” rääkis Bats. Ka pakub Rimi ostjale ennekõike digitaalset kviitungit. Nii jäi mullu Eestis trükkimata 39% kõigist ostutšekkidest. See tähendab 16,1 miljonit kviitungit, mis tähendab ligikaudu 14 tonni paberi kokkuhoidu. 

Väga oluliseks peab Rimi Euroopas unikaalse digitaalse toidukaardi lansseerimist mullu koostöös sotsiaalministeeriumiga. Kaart võimaldab Euroopa Liidu toiduabi paindlikumat kasutamist. “Seni said inimesed teatud väärtuses toidupakke. Toidukaardiga saavad nad aga oste teha just siis, kui seda vaja on, ja valida neid kaupu, mida toetusraha eest tarbida soovitakse.

“Riigi jaoks madalam halduskoormus, inimestele paindlikumad võimalused ja Rimile lisakäive. Kasulik projekt kõigile, samal ajal aitab ühiskonnas ebavõrdsust vähendada. Kokku sai eelmisel aastal abi veidi üle 50 000 inimese ning toidukaardiga tehti kokku üle 85 000 ostu. 91% abirahast kasutati ära,” lisas Bats.  

Rimi jätkusuutlikkusega seotud töö toimub viies valdkonnas: kohalik kogukond, tervis, mitmekesisus, kvaliteet ja keskkond. Ettevõte tegutseb selle nimel, et vähendada oma keskkonnamõju igapäevatöös nii kauplustes, logistikas kui kontorites. ICA Grupi osana töötab Rimi Baltic selle nimel, et saada 2030. aastaks nullheitmega ettevõtteks.