Rimi Eesti pälvis rahvusvahelise kõrgeima toiduohutuse sertifikaadi BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standard), olles sellega teadaolevalt ainuke jaekett Eestis, kes nii kõrgel tasemel sertifikaati omab. Tunnustus kinnitab pühendumist kõrgeimatele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele kogu toiduainete tarneahelas.

  • Toit ja aiandus
  • 24. oktoober 2023
  • Foto: Rimi avamine Szolnokis / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

“See tähendab, et saame lubada: meilt ostetud toit on käideldud ohutult,” tutvustas Rimi Eesti tarneahela juht Taavi Kivisalu."Tänavu saime kõrgeima võimaliku tulemuse ehk AA+ tunnustuse, mis annab meie klientidele ja partneritele kindlustunde, et tegutseme kogu toiduainete tarneahelas kõrgeimate võimalike kvaliteedistandardite järgi, tagades toiduohutuse, ja oleme oma tegevustes järjepidevad." 

Standardi tunnustuse on Rimi saanud ka varem ja tavapäraselt on see olnud AA tasemel. “Oleme kindlad, et meie protsessid on igati tasemel ja seega oli veel kõrgemal tasemel märgise taotlemine igati loogiline. Saame aru, et teeme oma elu ise keerulisemaks, aga meie jaoks on oluline kvaliteet ja läbipaistvus kogu Rimi tarneahela ulatuses ning ka võimekus seda sertifikaadiga tõestada," lisas Kivisalu.

BRCGS standardit annab välja Global Food Safety Initiative Group (GFSI) ja see kehtib ülemaailmsel toiduturul tegutsevatele ettevõtetele, olenemata toote päritoluriigist. Standard hõlmab kvaliteedisüsteeme nagu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), hea tootmistava, hea hügieenitava ja hea laboritava ning aitab toiduainete jaemüüjatel, tootjatel ja kaubamärgiomanikel täita seadusest tulenevaid kohustusi parimal viisil.

Sertifikaat tõestab ka toiduohutuse tagamist ja toodete raiskamise vähendamist. See aitab tagada, et laos olevaid tooteid käideldakse, hoitakse ja jaotatakse ohutul ja hügieenilisel viisil, vähendades saastumise ja toidu kaudu levivate haiguste riski.

BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standard) standardi audit viiakse läbi kord aastas ja sertifikaat antakse üheks aastaks. AA+ sertifikaati omavad mõlemad Rimi Eesti laod.