Rimis pakutav mereandide ja kala valik muutub jätkusuutlikumaks kogu Baltikumis, kuna jaekett ei osta enam käesoleva aasta kevadest sisse neid kalu ja mereande, mis on kehvasti kaitstud, ülepüütud või mille kasvatamisel pole kasutatud keskkonnasõbralikke praktikaid. Algatus toetub Eestimaa Looduse Fondi soovitustele ja nende kestliku kala juhisele Kalafoor.

  • Veemajandus
  • 1. juuni 2020
  • Foto: Talutoidu reklaam Rimi seinal. Janek jõgisaar, Bioneer.ee

„Oleme valmistunud selleks pikalt, et eemaldada Rimi sortimendist need kalad-mereannid, mis ei ole looduse seisukohast enam kestlikud,“ sõnas Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

„See tähendab, et me eemaldame müügist või vahetame välja umbes 9% oma senisest kala ning mereanni sortimendist. Oleme otsusest pikalt ette teavitanud nii hankijaid kui tootjaid ning teinud nendega igakülgset koostööd. Kogu Rimi kala ja mereandide valik muutub edaspidi jätkusuutlikumaks. Oma eesmärkide saavutamiseks töötame aktiivselt üheskoos Eestimaa Looduse Fondiga. Kestlik kalandus ja selle toetamine aitab nii loodust kui inimesi.“

Katrin Bats märkis, et kalal on küll oluline osa mitmekesisest ja tervislikust dieedist, kuid kahjuks on meie mered ja ookeanid ülepüütud. „Euroopa on kala ja mereandide suurim turg ning importija maailmas. Tihti aga ei ole tarbija teadlik probleemidest, mis mereandide püügiga võivad kaasneda –  nagu näiteks raiskavad ja keskkonda kahjustavad püügimeetodid või paljude kalapopulatsioonide kehv seisund,“ jätkas ta. „Oma kauplustes tuhandeid kliente teenindava ettevõttena on Rimil võimalik suunata inimesi jätkusuutlikumate valikute juurde.“

„Muutused Läänemere keskkonnas ja ülepüük kahjustavad kalade populatsioone, mere ökosüsteeme, kalurite elatusallikat ning rannakogukondade heaolu,“ sõnas Joonas Plaan, Eestimaa Looduse Fondi säästliku kalanduse ekspert ja projekti koordinaator.

„Kurva näitena võib tuua Läänemere tursa populatsiooni kokku kukkumise ning selle laiema mõju merekeskkonnale. Me peame aitama kaasa säästvamale kalastamisele ja vesiviljelusele, et olukorda parandada. Rimi on üks olulisemaid toetajaid selle eesmärgi täitmisel ning me usume siiralt, et tugev koostöö annab Läänemerele võimaluse taastuda.“

Eestimaa Looduse Fond on Maailma Looduse Fondi (WWF) Läänemere programmi (Baltic Ecoregion Programme) liige. Programm koondab WWFi harukontoreid ja partnerorganisatsioone kõigis Läänemere riikides. Eestimaa Looduse Fond teeb koostööd kalurite, valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ja turul tegutsevate huvigruppidega. Seistes ühiselt Läänemere heaolu nimel, on iga riik välja andnud kestliku kala juhise, mis on kohandatud kohalikule kontekstile – Eestis on selleks Kalafoor. Kalafooris on kõik Eestis olulised kala- ja mereanniliigid hinnatud vastavalt kolmele tingimusele: liigi olukord looduses, püügimeetodite mõju merekeskkonnale ning liigi kalandusliku kasutuse korralduse efektiivsus. Rimi on oma valikutes toetunud Eestimaa Looduse Fondi juhistele.

Rimi julgustab oma kliente valima tooteid, millel on MSC või ASC sertifikaadi märgis*.

* MSC (Marine Stewardship Council) sertifikaadi märgis on liikidel, mille puhul on teada, kuidas ja millisest kohast on kala püütud. Sertifikaat tagab, et selle kala püüdmisel on loodust kahjustatud minimaalselt. ASC (Aquaculture Stewardship Council) sertifikaadi märgis kinnitab, et kala on kasvatatud keskkonnasõbralikult ja ilma antibiootikumideta.