Ringmajandus on liikumine tavapärasest tootmisel, kasutamisel ja äraviskamisel põhinevast mudelist majanduse suunas, kus taaskasutus ja taasloomine on ärimudelisse juba alates toote disaini protsessist sisse kodeeritud. Eesmärk on ressursse ja materjale säästlikult ning korduvalt kasutada, mis loob võimalused läheneda toodetele innovaatiliselt, hoida kokku kuludelt, luua töökohti ja seekaudu panustada puhtamasse elukeskkonda.

  • Ettevõtlus
  • 6. oktoober 2017
  • Foto: Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Neljapäeval 5. oktoobril toimub RMK peamajas Eesti esimene laiema kandepinnaga ringmajanduse seminar „Ringmajandus – uued ärimudelid ja võimalused“. Seminariga soovitakse tõsta Eesti ettevõtjate teadlikkust sellest maailmas kanda kinnitanud uudsest äri- ja majandusmudelist. Seminari üks esinejatest, ringmajanduse ekspert Kerli Kant Hvass lisab: „Ringmajandus ei ole ainult ressursitõhusus, vaid hõlmab endas süsteemset lähenemist toodetele ja teenustele alates nende disainist, tootmisest, turustamisest, tarbimisest ja lõpetades taaskasutamisega. Kasutatud tooted ja materjalid ei saa prügiks vaid neid kasutatakse ressurssidena uutes toodetes ja protsessides. Ringmajandus hõlmab endas uusi äri- ja tarbimismudeleid ning sellega kaasnevaid muudatusi meie ühiskonnas”  

Seminaril jagavad kogemusi Hollandi eksperdid ja ettevõtjad. Matthew Fraser ringmajanduse kompetentsikeskusest Circle Economy annab ülevaate, kuidas ja miks on Hollandis ringmajanduseni jõutud, miks on oluline sektoriteülene koostöö ja milline on selles protsessis riigi roll. Innovatsioonistrateeg Christiaan Kraaijenhagen ettevõttest Innoboost avab ringmajanduse ärimudelite maailma ning jagab soovitusi, kuidas neid ettevõtetes juurutada. 100-aastase ajalooga Hollandi mööblitööstusettevõtte Gispen ringmajanduse juht Rick Veenendaal räägib ettevõtte põhjalikust muutusest, mille aluseks on ringmajandusel põhinev toote- ja teenuste arendus.

Seminari teises pooles arutlevad ja jagavad kogemusi Eesti eksperdid ning ettevõtete juhid. Kerli Kant Hvass ärinõustamise ettevõttest Sustinere avab ringmajanduse teemat moetööstuse näitel. Harri Moora Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest selgitab, millele Eesti ettevõtted on seni keskendunud ning millised on ringmajandusega kaasnevad võimalused.

Seminari lõpetab Eesti ettevõtete juhtide Vahur Roosaare (Wendre), Rain Vääna (Ragn-Sells), Bo Henrikssoni ja Priit Mikelsaare (Biomarket, LaMuu, Uuskasutuskeskus) diskussioon ringmajanduse võimalikkusest Eestis.

Seminari korraldavad Hollandi Saatkond, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon ning Sustinere.

Seminari kohta saab täpsemalt lugeda siit.