Möödunud nädalal sai Rocca al Mare kaubanduskeskus esimese ehitisena Baltimaades rohelise ehituse LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikaadi. Rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat antakse hoonetele, mis järgivad ehitusel ja opereerimisel säästva arengu ja keskkonnasäästu põhimõtteid.

LEED ehk Leadership in Energy and Environmental Design Green Building Rating System™ hindamissüsteemi koordineerib Ameerika Ühendriikide Rohelise Ehituse Nõukogu. LEED hindab objekte kuues keskkonna seisukohalt olulises valdkonnas: jätkusuutlik arendamine ehitusplatsil, vee säästmine, efektiivne energiakasutus, materjalide valik, hoone sisekeskkonna kvaliteet ning uuenduslikkus disainis.

 “Arenenud riikides on kliimamuutused ning keskkonnasäästmine olnud tähelepanu keskmes juba aastaid. Pikemas perspektiivis ei ole ka ettevõtetel rohelisele majandamisele alternatiivi. Keskkonnasäästlike printsiipide järgimine on Cityconi jaoks oluline iga arendusprojekti puhul,“ selgitas Cityconi Baltimaade asepresident Harri Holmström, lisades, et neil on oma jõupingutustele saadud rahvusvahelise tunnustuse üle äärmiselt hea meel.

Rohelise ehituse põhimõtetele vastamine toob kaasa nii keskkondlikke kui ka finantsilisi hüvesid: vee ja elektrienergia kokkuhoid, opereerimiskulude alanemine, prügilatesse saadetava prügi hulga vähenemine, kasvuhoonegaaside vähenemine ning turvalisem ja tervisesõbralikum keskkond nii rentnikele kui külastajatele.

Cityconi keskkonnajuhi Kirsi Borg´i sõnul rakendab ettevõte keskustes muidki keskkonnasäästu  propageerivaid põhimõtteid, näiteks asuvad Rocca al Mare keskuse peasissekäikude lähedal parkimiskohad, mis on mõeldud madala CO2 eraldusega sõidukitele. Samuti on Rocca al Mare keskus suurim Rohelise Energia tarbija Eestis.

“Nagu Kopenhaageni kliimakonverents näitas, on riikidevahelised keskkonda puudutavad kokkulepped vaevalised ja aeganõudvad. Seda enam saame palju ära teha ise, ettevõtete ja üksikisikute tasemel,” ütles Rocca al Mare kaubanduskeskuse juhataja Mati Pops.

Ameerika Ühendriikide Rohelise Ehituse Nõukogu presidendi Rick Fedrizzi sõnul moodustab ehitiste opereerimine 40% globaalsete kliimamuutuste mõjutajatest. “Seetõttu on väga oluline, et innovatiivsed ettevõtted nagu Citycon pööravad kliimamuutustele tähelepanu kohalikul tasandil,” lisas ta.

Täna kell 11 tähistab Rocca al Mare keskus LEED sertifikaadi saamist tseremooniaga, mil Cityconi juhtkond ja  keskkonnaminister Jaanus Tamkivi rohelise ehituse tunnistuse pidulikult kaubanduskeskuse seinale paigaldavad.

Rocca al Mare kaubanduskeskus on Cityconile üks kolmest LEED rohelise ehituse hindamissüsteemi pilootprojektist. Sertifikaadi taotlemine kestis kokku peaaegu kaks aastat, mil Rocca al Mare kaubanduskeskust laiendati ja põhjalikult renoveeriti.

Esimese LEED sertifikaadi Põhjamaades sai Cityconi Trio kaubanduskeskus Soomes, veel taotleb Citycon rahvusvahelist tunnistust Liljeholmstorget kaubanduskeskusele Stockholmis.

LEED sertifikaadi taotluste arv on viimase aasta jooksul Skandinaavias märgatavalt suurenenud. Kui 2009. aasta märtsis oli Soomes ja Rootsis ainult kaheksa LEED tunnistuse taotlust, siis tänaseks on neid registreeritud juba 19. See näitab, et ettevõtted on hakanud üha rohkem väärtustama keskkonnasäästu põhimõtteid ja säästvat arengut.