Täna Hotell Euroopas Euroopa-ülest lastele toidu turundamise eneseregulatsiooni süsteemi EU Pledge tutvustanud Rocco Renaldi sõnul saab mistahes lastele suunatud reklaami ja toidukoostise piiramisel olla tulemus ainult juhul, kui piiranguid järgitakse kõikides liikmesriikides ning need on valminud koostöös kõigi asjassepuutuvate huvirühmadega.


„Ainus võimalus tagada, et ühe riigi toiduaineid ei seata ebavõrdsesse konkurentsipositsiooni, on luua juhised, millest lähtutakse kõikjal Euroopas. Nende juhiste järgimises peavad kõik osapooled omavahel kokku leppima – neid ei saa tööstustele peale suruda,“ kinnitas ta.

Rocco Renaldi, kes on alates 2008. aastast juhtinud EU Pledge initsiatiivi, mis tegeleb lastele vastutustundliku toidu ja joogi turundamise küsimustega, tutvustas toidu- ja tervisevaldkonna ekspertidele Euroopas tegutsevate suurettevõtete eneseregulatsiooni mehhanismi.

„Meie programmiga on tänaseks liitunud 22 suurettevõtet, kes haldavad umbes 85% reklaamiturust, ning sellega on nad võtnud endale kohustuse olla ülimalt vastutustundlik selles osas, kuidas nad turundavad oma tooteid alla 12-aastastele lastele. Ettevõtted järgivad väga detailseid ettekirjutusi, mille raames sõltub piirangute ulatus toidu koostisest – kui palju on seal nii kahjulikke kui ka kasulikke komponente. See on regulatsioon, mis motiveerib ühtlasi tootjaid oma toodete koostist parandama,“ selgitas Renaldi.

Kuigi EU Pledge programmiga liituvad ennekõike ettevõtted, on programmi reeglistik saanud aluseks mitmete riiklike ja rahvusvaheliste toidu- ja toidureklaami regulatsioonide loomisel. Ka Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on toidutööstused aastaid teinud ettevalmistusi selleks, et sõlmida suurtööstustega kokkulepe lähtuda tulevikus EU Pledge reeglistikust.

„Me peame eneseregulatsiooni nii reklaami kui ka toidu koostise osas palju tõhusamaks ja tulemuslikumaks meetmeks kui seni käsitletud toidumaksude ideed, mille mõju nii tarbijale, toidusektori konkurentsiolukorrale, aga ka maksu haldamiseks ja seireks vajalikku administratiivkulu ei ole tänaseni seadustamiseks vajaliku detailsusega analüüsitud,“ tõdes Sirje Potisepp.

Tema sõnul jõudsid ka seminaril osalenud tõdemuseni, et palju olulisem kui toidu koostise ja reklaamimise reguleerimine on teavitustöö lastevanemate suunal, et kujundada juba noores eas inimese toitumisharjumusi ning kasvatada aasta-aastalt vähenevat laste füüsilist aktiivsust.

„Me loodame väga, et kuuleme lähitulevikus riigiesindajatelt lisaks toidukoostise reguleerimise soovile ka reaalseid ideid, kuidas plaanitakse nii laste kui ka lastevanemate suunal teavitustegevust tõhustada ning milliste meetmetega motiveeritakse lapsi rohkem liikuma,“ sõnas Potisepp.