Kui väljaprinditud paberite hulk kontoris kuidagi ei vähene, siis üks võimalus on panna printer korrus allapoole... ja kogemus näitab, et paberihulk hakkab vähenema... Algas keskkonnahoidliku kontori koolituste sari avalikule sektorile, kus Säästva Eesti Instituudi (SEI) Tallinna eksperdid jagavad oma teadmisi, kuidas Rohelise Kontori põhimõtteid süsteemselt ellu viia.

Rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa Rohelise Kontori põhimõtete rakendamine avalikus sektoris on oluline, kuna avalik sektor töötab enamasti kontoripõhiselt. Rohelise Kontori süsteem eeldab ka, et kontoritegevuseks vajalikud ostud ja hanked viiakse läbi järgides keskkonnahoidlike hangete põhimõtteid. Kuna avalik sektor on suur hangete läbiviija, saab ta mõjutada tootjate-tarnijate valikuid keskkonnahoidlikkuse suunas.

Koolitussarja esimesel koolitusel, 17. septembril, õpetasid eksperdid, kuidas hinnata keskkonnategevust kontoris ja kuidas motiveerida töökaaslasi keskkonnahoidu igapäevases tegevuses oluliseks pidama.

Neil, kes hakkavad oma kontoris rakendama Rohelise Kontori põhimõtteid, on võimalik saada Euroopa Rohelise Kontori tunnustus. 

Keskkonnajuhtimise edendamise kava 2012-2020 järgi peaksid aastaks 2020 70% riigi ning kohaliku omavalitsuse asutustest olema rakendanud Rohelise Kontori põhimõtteid.

Rohelise Kontori koolitusel osalejad tundsid kõige rohkem huvi praktiliste näpunäidete vastu kontori keskkonnasäästlikumaks korraldamisel ning meetodite vastu, kuidas kõik töötajad kaasatud saaks. "Hea eeskuju ja piinlikkustunne on head motivaatorid," pakkus välja üks koolitajatest SEI Tallinna vanemekspert ja programmijuht Harri Moora. "Kui kontorikaaslased küsivad minu käest, miks sa jälle autoga tööle tulid, siis on natuke piinlik ja nii jääb auto tükiks ajaks koju."

Keskkonnaministeeriumi tellitud ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud koolitusest võtsid teiste hulgas osa nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, terviseameti, riigikontrolli kui kohalike omavalitsuste esindajad.

Avalikule sektorile suunatud Rohelise Kontori koolitussari koosneb neljast koolitusest, mis toimuvad paralleelselt Tallinnas ja Tartus. Järgmine koolituspäev on 19. septembril Tartus ning seejärel jällegi Tallinnas (15. oktoobril) ja Tartus (17. oktoobril). Koolitajateks on Harri Moora, Evelin Urbel-Piirsalu ja Karin Kilk SEI Tallinnast.

Lisainformatsioon: Karin Kilk karin.kilk@seit.ee