Traditsioonilise laenu ja liisingu kõrval on kanda kinnitamas rohelaenud ja -liisingud, mille eesmärk on üsna selge: energiatõhusama elamise või elektriauto soetamise soodustamine. Kui mõisted „rohelaen“ ja „roheline liising“ on juba võrdlemisi levinud, siis „roheline üürileping“ on paljude jaoks uus kontseptsioon. Samas võib eeldada, et tulevikus on see normaalsus. Meelis Šokman, erakinnisvara omaniku Summus Capitali kõneisik, jätkusuutlikkuse teemal selgitab, mis roheline üürileping täpselt on ning kuivõrd on selline lepingutüüp levinud.

Rohelised üürilepingud toovad olulise muutuse kinnisvarasuhte olemusse – need tähistavad kahe osapoole pühendumist jätkusuutlikele tegevustele. Jah, tegevustele, mitte pelgalt sõnadele ja loosungitele. Kui paljud ettevõtted endiselt vaid räägivad jätkusuutlikkusest, siis rohelise üürilepingu sõlminud ettevõtted peavad ka vastavalt tegutsema, sest lepingutingimused sisaldavad kestlikkuse eesmärke ja tavasid.

Ühest küljest võib väita, et roheliste üürilepingute sõlmimine on alles lapsekingades, kuna kontseptsioon on võrdlemisi uus. Teisalt saab see iga päeva aina hoogu juurde, sest üha rohkem ettevõtteid ja organisatsioone tajuvad, et enda keskkonnajälje vähendamine on hädavajalik. Oma tõuke annab sellele Euroopa Liidu ESG-poliitika, kuid samas muutub see aina olulisemaks ka näiteks finantseerimise taotlemisel. Lisaks soodustavad roheliste üürilepingute sõlmimist kasvav teadlikkus ja tehnoloogiline areng.

 

Mis on roheline üürileping?

 

Roheline üürileping tähendab nii rentnikule kui ka üürileandjale kindlate kohustuste täitmist. Omanikena vastutame, et hooned oleksid energiatõhusad ning ehitusmaterjalid ja -tegevus vastaksid kindlatele standardite. Üürnikelt ootame energia- ja veekasutamise vähendamist ja korralikku jäätmekäitlust. See eeldab näiteks kindlatel kellaaegadel töötamist või tarbimisharjumuste jälgimist kasutades arvesteid, energiajuhtimissüsteeme ja asjade interneti seadmeid. Need tehnoloogiad annavad nii hoone omanikule kui ka üürnikele vahetu ülevaate tarbimisest ja võimaldavad teha teadlikumaid otsuseid.

Kuid miks seda kõike teha, kui see tähendab osapooltele lisapingutust ja, mis seal salata, ka lisakulusid? Eeliseid on mitmeid. Keskkonna seisukohalt aitavad rohelised üürilepingud kaasa märkimisväärsele CO2-heitkoguse ja energiatarbimise vähendamisele. Majanduslikult toovad need läbi energiatõhususe parandamise kaasa kulude kokkuhoiu nii üürnike kui ka omanike jaoks. Pikemas plaanis võidavad kõik: keskkond, hoone omanikud ja üürnikud.

Roheline üürileping eeldab pikka vaadet. Tänased väljaminekud kulukamatele ehitusmaterjalidele ja -võtetele, pingutused elektri- ja veetarbimise ning eeskujuliku jäätmekäitluse osas ei too koheselt käegakatsutavaid tulemusi. Nende tegelik mõju ilmneb viie aasta pärast. See on piisav aeg, mille jooksul joonistuvad välja märkimisväärsed erinevused näiteks energia- ja veetarbimises.

 

Tulevik on roheliste üürilepingute pärast

 

Summus Capital alustas roheliste üürilepingute sõlmist eelmise aasta kolmandas kvartalis, olles Eestis kui mitte esimene, siis üks esimestest, kes on teadlikult sellise sammu astunud ja uue kontseptsiooni omaks võtnud. Praegu on Summus Capitalil hinnanguliselt 8800 ruutmeetrit rohelisi üüripindu, moodustades hetkel 4% kogu portfellist. Tulevikus aga näeme, et kõik sõlmitavad üürilepingud on kantud jätkusuutlikest eesmärkidest.

Ent see on rada, millel on võimatu sammuda üksinda. Rohelise üürilepingu sõlmimiseks on vaja üürnikke, kes mitte ainult ei jaga sama visiooni, vaid on valmis ka omalt poolt sama eesmärgi nimel panustama. Hea näide on Veerenni Tervisekeskuse keskuse ankurüürnik SYNLAB Eesti – üks esimestest Eestis, kellega Summus Capital juba sõlmis rohelise üürilepingu. SYNLABi üks peamisi eesmärke on vähendada osutatavate teenuste keskkonnamõju ja seda toetab nende tegutsemine hoones, mis pälvis LEED-sertifikaadi ning on varustatud päikesepaneelidega ja elektriautode laadijatega. Lisaks sõlmiti leping rohelise elektri ostmiseks. Need on mõlema osapoole jaoks olulised sammud, mis ilmestavad tugevat partnerlust ja tulevikku vaatavat hoiakut.

Lisaks Eestile on Summus Capital sõlminud rohelisi üürilepinguid ka Leedus Nordika kaubanduskeskuses. Pole kahtlust, et lähiajal suureneb roheliste üürilepingute osatähtsus veelgi ning võib eeldada, et tulevikus on sellest saanud omaette normaalsus.


Kuid kas selle taga ei peitu ainult rohepesu?