Rohelised ja maastikuarhitektid on Tartu kesklinna õueala kaotamise plaani pärast mures

Rohelised ja maastikuarhitektid soovitavad mitte asendada Tartu kesklinnas õueala 20km/h kiiruse piirangu alaga. Linnavalitsusele  saadetud pöördumises soovitatakse jalakäijate turvalisuse huvides piirata hoopis kesklinna läbivat liiklust.

Eile läkitasid Eesti Roheline Liikumine ja Eesti Maastikuarhitektide Liit Tartu linnavalitsusele avaliku pöördumise (Tartu õueala pöördumine), milles tõmmatakse tähelepanu jalakäijate turvalisuse langusele, mis selle muudatusega kaasneks ja soovitatakse hoopis kesklinnas läbivat autoliiklust piirata ja autode sõidukiirust füüsiliste meetmetega vähendada. Alustatakse ühtlasi ka oma seisukohale toetusallkirjade kogumist.

Organisatsioonid on ühel meelel, et:

  1. jalakäijate õiguste vähendamine kesklinnas oleks samm tagasi Tartu linnaruumi arengus, mis hakkaks tasapisi kesklinna elujõudu ja atraktiivsust kahandama.

  2. kesklinn ei saa olla autodele läbisõiduhooviks ja samal ajal mugav ja turvaline keskkond siin viibivatele ja liikuvatele inimestele

  3. ohuallikaks kesklinnas ei ole mitte praegu kehtiv õueala regulatsioon, vaid hoopis lubatud sõidukiiruse ületamine autojuhtide poolt ja transiitliikluse lubamine kesklinna.

"Õueala regulatsioon annab nõrgematele liiklejatele suuremat kaitset ja turvatunnet ning õigust takistamatult kesklinna kitsastel tänavatel liigelda. Jalakäijasõbralik keskkond ja ajalooline miljöö on  kesklinna trumbid, mis aitavad meelitada  siia nii inimesi kui ka ettevõtteid," leiab Eesti Maastikuarhitektide Liidu juhatuse liige Valdeko Lukken.

"Oht jalakäijatele suureneks kahel põhjusel," selgitab Eesti Rohelise Liikumise säästva transpordi ekspert Ilmar Part. "Esiteks, kui õueala kaob, siis ei ole autojuhid enam otseselt kohustatud jalakäijate läheduses kiirust vähendama, ja teiseks ei anna 20km/h

piirangu märk autojuhtidele piisavalt selgelt teada, et kesklinna sõiduteedel liiguvad väga sageli nii suured kui ka väikesed jalakäijad. Olukorda muudab segasemaks ja ohtlikumaks asjaolu, et enamus liiklejaid ilmselt ei teagi, et 20km/h piirangu alas on jalakäijatel lubatud sõiduteel liigelda," lisas Part.

Avalikule pöördumisele õueala kaitseks saab toestusallkirja anda elektroonselt petitsioon.ee keskkonnas.