Rohelised koguvad allkirju fosforiidikaevandamise vastu

Murelikud virumaalased alustasid koos Eesti Rohelise Liikumisega (ERL) allkirjade kogumist fosforiidi kaevandamise vastu Eestis. Allkirju kogutakse veebikeskkonnas petitsioon.ee ning need antakse hiljem üle Keskkonnaministeeriumile.

Hoolimata sellest, et fosforiidimaardlate varu on arvatud passiivsete maavarade hulka, teatas hiljuti Viru Keemia Grupp (VKG), et alustab Virumaal leiduvate fosforiidimaardlate teadusuuringuid ja on öelnud, et soovib taotleda uuringuteks luba Keskkonnaministeeriumilt.

“Üks ettevõte on otsustanud uuesti hakata torkima nii tundlikku teemat, kuigi avalikkuse seisukoht on juba veerand sajandit teada olnud. Igasuguse mõtte hellitamine fosforiidi kaevandamisest tuleks kiiresti unustada. Ühe ettevõtte majanduslikud huvid ei saa iialgi üle kaaluda  kõikide eestimaalaste pikaajalist huvi pärandada oma lastele ja lastelastele võimalikult väärtuslikku, viljakat ja puhast elukeskkonda,“ ütles ERL-i juhatuse liige Ilmar Part.

Eelmise fosforiidisõja ajal loodud keskkonnaorganisatsioon teatab, et toetab Eesti Looduskaitse Seltsi poolt Keskkonnaministeeriumile ja avalikkusele saadetud kirja ja loodab, et VKG mõistab olukorra teravust. „Kui arengud peaks vaatamata praegustele juttudele liikuma uuringuloa andmise suunas, ei jää ka meie keskkonnaorganisatsioon seda vaikselt pealt vaatama,“ andis olukorra pingelisusest mõista ERL-i juhatuse liige Rainer Rohtla.

ERL kutsub kõiki allkirjadega toetama fosforiidi kaevandamise vastast võitlust. Allkirju kogutakse nii paberil kui online-keskkonnas petitsioon.ee.  Kogutud allkirjad esitatakse  vastavatele kohalikele omavalitsustele ja Keskkonnaministeeriumile.

Eesti Roheline Liikumine on 1988. aastal suuresti just toonase fosforiidisõja tulemusena asutatud, enam kui 1100 liikmega mittetulunduslik keskkonnakaitse organisatsioon. Eesti Rohelise Liikumise eesmärgiks on suunata Eesti ühiskonda loodushoiule ja säästlikule eluviisile.