Põlva külje all Rosmal tegutseva waldorfkooli ja -lasteaia tegevust korraldav MTÜ Rosma Haridusselts lükkas käima Rohelise Maja mõttetoa üritustesarja, mille eesmärgiks käsitleda säästva eluviisi erinevaid aspekte kuni praktiliste ehituslahendusteni.

Ettevõtmise põhjuseks on kooli vajadus uute ruumide järele ning soov ühiselt jõuda parima võimaliku hooneni – Rohelise Majani. Ühtlasi ootab rakendamist seltsi ja vanemate enda potentsiaal pakkuda nii üksteisele kui ühiskonnale rohkem teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis seotud nii waldorfpedagoogika, loovuse kui erinevate looduslähedase elulaadiga seotud teemadega.

Veebruaris käivitunud üritustesarja raames on praeguseks toimunud juba kolm kogunemist, kahel viimasel osales külalisena arhitekt ja pedagoog Tiiu Bläsi-Käo Saksamaalt. Koos vaadati tagasi Eesti waldorfkoolide ehitamisele läbi viimase 20 aasta, räägiti orgaanilise arhitektuuri ja loodusehituse põhimõtetest, samuti vaadeldi praeguse koolimaja ja kavandatava hoone ruumilahendust. Rohelise Maja mõttetoas saavad soovi korral osaleda kõik huvilised ning anda ühtlasi oma panuse säästva elukorralduse võtete toomiseks igapäevaellu.

Sel kevadel 20. tegevusaastat tähistav Johannese Kool Rosmal on ainus waldorfkool Eestis, millel on päris oma maja. Rosma koolimaja rajati vanemate initsiatiivil, vabatahtlikult ja oma kätega ning kooli uue hoone ja seltsi tegevuse laiendamise juures on taas kandev roll vanematel. Heaks näiteks seltsisisesest koostööst on lasteaia Täheke 2. korruse renoveerimine looduslike materjalidega möödunud suvel-sügisel.

Rohelise Maja mõttetuppa on kavas kutsuda ka edaspidi rääkima erinevaid inimesi, osalema oodatakse Rosma rahva kõrval kõiki lähema ja kaugema piirkonna huvilisi. Täpsem info pannakse jooksvalt ka kodulehele (aadressil www.rosma.edu.ee). Järgmine kogunemine toimub märtsi alguses. Rohelise Maja mõttetuba toetab Europe Direct.

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab 20 aasta eest asutatud waldorfkooli Johannese Kool Rosmal ja viis aastat tagasi loodud lasteaia Täheke tegevust. Seltsi juhatus koosneb vanematest ja õpetajatest ning teeb tööd vabatahtlikult. Tegemist on puhtalt kodanikualgatuse baasil tegutseva kooli ja lasteaiaga, õppetöö sisu ja vaimse kvaliteedi eest vastutab õpetajate kolleegium.

Rosma seltsi pere elab laiali üle Põlvamaa ja Võrumaa – kooli ja lasteaeda käib lapsi kokku 14 omavalitsusest. Nõnda on Johannese Kool Rosmal ja lasteaed Täheke kujunenud Kagu-Eesti piirkonnaüleseks ning unikaalseks haridusasutuseks, mis pakub tavapärase koolisüsteemi kõrval teistmoodi pedagoogikat ja tagab soovijatele valikuvõimaluse hariduses.

Rohelise Maja mõttetoa üritustesarjale on õla alla pannud Euroopa Komisjoni rahastatav teabevõrk Europe Direct. Nimetatud programm on oma tegevuskavas võtnud üheks aluseks Põlvamaa hüüdlause „Rohelisem elu“, millest lähtuvalt pöörab olulisel määral rõhku loodus-ja elukeskkonna arengu temaatikale. Lisaks mainitud prioriteetidele haakub Rohelise Maja  ettevõtmine  Europe Direct´i eesmärgiga toetada kohalikke omaalgatusi, mis on otseselt suunatud kogukonna hüvanguks.  

Europe Direct on avanud oma infopunkti ka Põlva Maavalitsuse hoone kolmandal korrusel, kuhu on oodatud kõik huvilised. Infopunktist on võimalik saada nõuandeid ja teabematerjale Euroopa Liidu teemal. Rohelise Maja algatuse kõrval plaanib Europe Direct 2010. aastal kaasa aidata veel mitmete ettevõtmiste korraldusele: keskkonnateemalised seminarid Ökofestivalil, Euroopa päeva tähistamine ja noortefoorumi korraldamine on vaid mõned näited jooksva aasta tegemistest.